This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Campus- en gebiedsontwikkeling

Een onderwijsinstelling is van grote waarde voor een gemeente. Anderzijds heeft een onderwijsinstelling ook een groot belang bij een aantrekkelijk vestigings- en onderwijsbeleid van de gemeente. Een aantrekkelijke campus is een belangrijk middel om de studenten te winnen.

Veel hogescholen en universiteiten ontwikkelen een eigen campus of werken samen met andere instellingen en bedrijven aan een Science Park. In toenemende mate nemen echter ook ROC’s en scholen in voortgezet en primair onderwijs deel aan gebiedsontwikkelingen. De omvang, complexiteit en samenwerking met derden brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Zoals:

Hoe realiseert u een succesvolle campus- of gebiedsontwikkeling?

De ontwikkeling van een gebied of campus kan een onderwijsinstelling niet alleen. U moet samenwerken met gemeente, provincie, andere onderwijsinstellingen en eventuele private partners. De investeringen die samenhangen met een dergelijk project zijn bovendien enorm. Deloitte kan u helpen om verstandige keuzes te maken ten aanzien van de samenwerking en het opstellen van een haalbaar plan.

Wij helpen u graag met de:

 • Planning, analyse en vormgeving van strategie
 • Financiering
 • Expertise

Planning, analyse en vormgeving van strategie

Onze adviseurs kunnen u van dienst zijn bij het:

 • Opstellen van een ontwikkel- en samenwerkingsstrategie
 • Kiezen van een geschikt samenwerkingsmodel
 • Bieden van ondersteuning bij de ‘dealmaking’
 • Uitvoeren van een risicoanalyse en opstellen van een plan om de risico’s te beheersen
 • Vormgeven van een business case
 • Voeren van procesmanagement binnen een campusontwikkeling
 • Begeleiden van contractering en aanbestedingen
 • Adviseren over fiscale zaken

Financiering

Om de uiteindelijke financiering van de ontwikkeling rond te krijgen, helpen wij u graag met het zoeken naar mogelijkheden om de derde en vierde geldstroom te vergroten. Ook kunnen wij ondersteuning bieden bij een financieringsaanvraag.

Expertise

De diversiteit aan expertise maakt de advisering van Deloitte voor uw campusontwikkeling uniek.

Onze advisering over Campus en gebiedsontwikkeling is onderdeel van onze Onderwijs adviestak. Hieronder vallen ook:
Vastgoedstrategie
Kostenbesparing op vastgoed
Duurzaamheid

 

Contact

Ingrid Wegkamp
Manager
+31 (0)88 288 75 86
iwegkamp@deloitte.nl
LinkedIn Ingrid Wegkamp

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.