This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Portefeuillesturing

Acquisitie-, exploitatie- en dispositiebeslissingen die in lijn zijn met de ondernemingsstrategie. Het definiëren van een streefportefeuille en een portefeuillestrategie geeft focus en vergroot de kans op voorspelbare en stabiele rendementen. Betere beslissingen leiden tot betere performance. De vraag is daarom:

Hoe zorg ik dat ik de ‘juiste’ vastgoedbeslissingen neem?

Deloitte Real Estate heeft de ambitie om de performance van professionele vastgoedondernemingen en vastgoedgebruikers structureel te verbeteren. Wij begeleiden directies en management bij het verbeteren van hun besluitvorming ten aanzien van acquisitie, dispositie en management van de vastgoedportefeuille. Dit bestaat uit:

  • Portfoliobeleid en streefportefeuille
  • Analyse huidige portefeuille/projecten/Due Diligence
  • Portefeuilleplan

Portfoliobeleid en streefportefeuille

Het portfoliobeleid is direct afgeleid van de investment ‘style’ en de investment strategie. Op basis van deze doelen wordt een gewenste portefeuille (streefportefeuille) samengesteld. Alle potentiële investeringen of desinvestering worden afgezet tegen deze streefportefeuille.

Analyse huidige portefeuille/projecten/Due Diligence

Wij helpen u bij het structureren van data. Portefeuillegegevens verrijken met bijvoorbeeld kadaster, google en andere publieke databases geeft vanuit andere perspectieven nieuwe inzichten.

Portefeuilleplan

Vanuit het portfoliobeleid en de streefportefeuille bepalen we de maatregelen voor de komende jaren om de portefeuille te migreren. We maken scenarioanalyses om de effecten te bepalen en zetten deze om in een integraal portefeuilleplan.

Onze advisering over Portefeuillesturing is onderdeel van onze investment management adviestak. Hieronder vallen ook:
Strategie innovatie
Organisatieperformance  verbeteren
Governance & Managementinformatie

Contact

Oscar van Opstal
Director
+31 (0)88 288 20 31
ovanopstal@deloitte.nl
LinkedIn Oscar van Opstal Twitter Oscar van Opstal

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.