This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Organisatieperformance verbeteren

Directies en management van professionele vastgoedondernemingen en vastgoedgebruikers staan onder druk om hun organisaties voortdurend te verbeteren en verder te ontwikkelen. Hun vraag is dan ook:

Hoe zorg ik dat de performance van mijn organisatie en de operaties verbetert?

Vastgoedorganisaties realiseren een verbetering van performance door een efficiënte en effectieve executie van vastgoedprocessen, verbetering van werkprocessen, verbeterde interne afstemming, duidelijke verantwoordelijkheden en het hebben van de juiste mensen op de juiste plaats. LEAN SIX SIGMA methoden, best practices van vastgoedprocessen en STREAM simulaties kunnen hierbij worden ingezet.

Deloitte Real Estate adviseert u bij deze en andere methodes om structurele verbetering van de performance te realiseren. Onderdelen hiervan zijn:

  • Organisatiediagnose
  • Procesoptimalisatie
  • Operating Model ontwerp

Organisatiediagnose

Organisaties zijn opgebouwd uit een aantal bouwstenen die een hechte onderlinge samenhang kennen. Vaak zijn deze relaties onduidelijk en zijn dit knelpunten voor een gestroomlijnde operatie.

Procesoptimalisatie

Samen met medewerkers zullen we helpen verbeteringen in de werkprocessen en onderlinge afstemming op te sporen. Vanuit de LEAN gedachte halen we onnodige stappen uit het proces. De processimulatie STREAM helpt vernieuwing, draagvlak en betere output te realiseren.

Operating Model ontwerp

De combinatie van processen, output en functies moet aansluiten op de organisatiestructuur. De structuur moet de processen en de mensen ondersteunen in het realiseren van de performance. Het ontwerpen van een operating model helpt om de werking van de organisatie en de operaties duidelijk en inzichtelijk te maken.  

Onze advisering over het verbeteren van organisatieperformance is onderdeel van onze investment management adviestak. Hieronder vallen ook:
Strategie innovatie
Governance & Management informatie
Portefeuillesturing

 

Contact

Oscar van Opstal
Director
+31 (0)88 288 20 31
ovanopstal@deloitte.nl
LinkedIn Oscar van Opstal Twitter Oscar van Opstal

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.