This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Investors en Investment managers

Wat speelt er nu op het gebied van investment management?

Goede performance in vastgoedvermogensbeheer is afhankelijk van succesvol acteren op de vastgoedmarkt en de kapitaalmarkt. De verschillende vastgoedsectoren, zoals retail, residential, offices en logistics kennen hun eigen ritme en karakteristieken, maar ook het bedienen van investeerders (institutioneel en particulier) en het managen van de relatie met financiers is een vak apart. Om nu en in de toekomst in deze beide markten succesvol te opereren wordt een steeds grotere uitdaging.

Deloitte Real Estate richt zich op structurele performance verbetering van vastgoedondernemingen, van het vastgoed en van de organisatie. Ons team is u van dienst bij:

  • Strategie innovatie
  • Organisatieperformance
  • Portefeuillesturing
  • Governance & managementinformatie  

Strategie innovatie: bestendige groei

Kansen zien vraagt kijken vanuit een ‘out-of-the box’ perspectief. Creatie door inspiratie. Inzicht. Gebruik maken van het innovatiepotentieel van de organisatie. Doorgronden van de kern en vanuit daar strategische keuzes maken om in de toekomst verder te groeien. Meer informatie over strategie innovatie.

Organisatieperformance verbeteren

Vastgoedorganisaties realiseren hun performance door een efficiënte en effectieve executie van vastgoedprocessen, verbetering van werkprocessen, verbeterde interne afstemming, duidelijke verantwoordelijkheden en het hebben van de juiste mensen op de juiste plaats. Wij helpen u met LEAN SIX SIGMA methoden, best practices van vastgoedprocessen en STREAM simulaties om deze prestaties te verbeteren.

Portefeuillesturing

De adviseurs van Deloitte Real Estate helpen u bij het nemen van de ‘juiste’ vastgoedbeslissingen. Bij het nemen van acquisitie-, exploitatie- en dispositiebeslissingen die in lijn zijn met de ondernemingsstrategie. En bij het definiëren van een streefportefeuille en een portefeuillestrategie.

Governance & managementinformatie

Toezichthouders, commissarissen, investeerders, banken, de maatschappij en andere stakeholders eisen een duidelijke governance structuur, verantwoordingsrapportages en inzichten in de financiële performance. Wij helpen u om snellere en accurate rapportages te verzorgen.

Aan- en verkoop begeleiding

Zowel bij het inkrimpen als bij het uitbreiden van uw portefeuille is een geïntegreerde oplossing voor het transactieproces onontbeerlijk. Om tot een succesvolle totstandkoming van uw transactie te komen, is duidelijkheid nodig over de de transactiestructuur, de waardering, de inhoud van het informatiememorandum, het koop-/verkoopcontract en de posttransactiefase.

Waarom Deloitte?

Deloitte Real Estate heeft de ambitie om de performance van professionele vastgoedondernemingen en vastgoedgebruikers structureel te verbeteren. Vanuit dit perspectief werken wij graag met u samen.

Lees meer over de onderdelen van investment management:
Strategie innovatie
Organisatieperformance verbeteren
Governance & managementinformatie
Portefeuillesturing

 

Contact

Marike Tuinder
Partner
+31 (0)88 288 20 39
mtuinder@deloitte.nl
LinkedIn Marieke Tuinder
Oscar van Opstal
Director
+31 (0)88 288 20 31
ovanopstal@deloitte.nl
LinkedIn Oscar van Opstal Twitter Oscar van Opstal

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.