This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Vastgoedstrategie

Door vermogen uit vastgoed vrij te maken, strategische locaties aan te kopen of de uitstraling van uw vastgoed kan de bedrijfsstrategie van uw onderneming ondersteund worden. De vastgoedportefeuille biedt kansen om uw huisvestingskosten te reduceren. Een goed samengestelde portefeuille versterkt uw logistieke processen, uw imago, uw positie op de arbeidsmarkt of uw niveau van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vraag is dan ook:

Hoe kan vastgoed van toegevoegde waarde zijn?

Is uw onderneming op zoek naar cash om de bedrijfsvoering te ondersteunen? Verslaat u de concurrentie met kosteneffectiviteit? Kan uw bedrijf flexibel inspelen op veranderingen in de markt? Vastgoed kan vele en heel diverse bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.

Wij brengen uw vastgoedstrategie in lijn met de ondernemingsstrategie. Dat doen we door de vastgoedportefeuille inzichtelijk te maken. Welk vastgoed is essentieel voor uw onderneming en welke eigendomsstructuur is nodig? Wordt het vastgoed fiscaal en financieel optimaal benut?
Onderdelen van de ontwikkeling van de corporate vastgoedstrategie zijn:

  • Business Landscape Analyse
  • Benchmarking
  • Operating Model Design
  • Businesscase Modeling
  • Sparringpartner

Business Landscape Analyse

De Business Landscape Analyse geeft inzicht in de interne en externe business omgeving om kansen voor Corporate Real Estate (CRE) optimalisatie te identificeren.

Benchmarking

Het uitvoeren van een benchmark geeft inzicht in het eigen verbeterpotentieel en de verhouding tot anderen.

Operating Model Design

Ontwerp van de operationele organisatie bij de gekozen vastgoedstrategie.

Businesscase Modelling

Verantwoording van investeringsbeslissingen en strategische keuzes.

Sparringpartner

Deloitte  treedt in dit strategieproces op als sparringpartner. Deze rol wordt gecombineerd met grondige vastgoedkennis, kennis van de vastgoedmarkt en haar dynamiek en ervaring met Corporate Real Estate strategie.

Onze advisering over Vastgoedstrategie is onderdeel van onze Corporate Real Estate adviestak. Hieronder vallen ook:
Locatiekeuze
Organisatieontwikkeling
Duurzaam vastgoed

 

Contact

Bart Hoevers
Partner
+31 (0)88 288 19 88
bhoever@deloitte.nl
LinkedIn Bart Hoevers

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.