This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Organisatieontwikkeling

De manier waarop een organisatie in staat is zich aan te passen aan haar dynamische omgeving is een voorwaarde voor succes. De statische aard van vastgoed vraagt van de organisatie om jaren vooruit te kijken. Toenemende eisen van diverse stakeholders vragen van u ook een professionele organisatie van uw Corporate Real Esate Management (CREM). Een veelgehoorde vraag is dan ook:

Hoe krijg ik grip op mijn vastgoed zodat ik professioneel kan anticiperen op veranderingen?

Deze vraag bestaat uit meerdere elementen.

 • Wie beslist in uw bedrijf over aankoop, aanhuur, verkoop en renovatie van gebouwen?
 • Zijn deze beslissingen in lijn met de ondernemingsstrategie?
 • Bent u in de boardroom in control over uw vastgoed?
 • Leveren uw IT-systemen de informatie die deze beslissingen ondersteunen?

Wij helpen u bij al deze vragen en helpen de CFO er voor te zorgen dat de CRE-organisatie de vastgoedstrategie ondersteunt. Wij helpen bijvoorbeeld bij het:

 • In lijn brengen van de ondernemingsstrategie, vastgoedstrategie en organisatie van vastgoedactiviteiten.
 • Toetsen en (her)ontwerpen van de CREM organisatiestructuur waarbij de afweging ‘centraal of decentraal’ altijd een rol speelt.
 • Analyseren van de consequenties en impact van een structuurvoorstel.
 • Opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak voor een benodigde reorganisatie met relevante aspecten als juridische en fiscale consequenties, medezeggenschap en besluitvorming.
 • (Her)ontwerpen en implementeren van vastgoedprocessen en procedures.
 • (Her)ontwerpen van een vastgoed besturingsmodel waaronder het opstellen van KPI’s en inrichten van een sturingsdashboard.
 • Selecteren van de juiste IT-ondersteuning van uw vastgoedprocessen en informatiebehoefte.  
 • Fungeren als sparringpartner. We zijn een klankbord, kritisch, interactief en reflectief. Gecombineerd met onze vastgoedkennis en onze ervaring met nationale en internationale CRE-organisaties en vastgoedbedrijven kunnen wij u zo optimaal adviseren.

Onze advisering over Organisatieontwikkeling is onderdeel van onze Corporate Real Estate adviestak. Hieronder vallen ook:
Locatiekeuze
Vastgoedstrategie
Duurzaam vastgoed

Contact

Bart Hoevers
Partner
+31 (0)88 288 19 88
bhoever@deloitte.nl
LinkedIn Bart Hoevers

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.