This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Corporate Real Estate

Wat speelt er nu op het gebied van vastgoed?

Vastgoed vormt één van uw grootste kostenposten, typisch de tweede of derde na personeel en ICT. Met het oog op de huidige economische crisis behoren kostenreductie en het vinden van nieuwe financieringsmogelijkheden tot de kernpunten van de CFO.

Een goed gestuurde vastgoedportefeuille ondersteunt uw primaire proces en levert substantiële operationele en financiële bijdrage aan het resultaat. Indien vastgoed niet optimaal aangestuurd wordt, verandert het van een asset in een liability. Uw bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn groeiende kostenposten en verbruiken het beschikbare kapitaal, zijn niet liquide en verhinderen de organisatie om flexibel in te spelen op veranderende markten.

Ons uniek geïntegreerd team van nationale en internationale specialisten helpen u bij de volgende vastgoeduitdagingen:

  • Het in lijn brengen van de vastgoedstrategie met de corporate strategie en het opzetten van een interne (CRE) vastgoedorganisatie .
  • Portefeuilleanalyse om het essentiële en het niet essentiële vastgoed te identificeren.
  • Het afstoten van het niet essentiële vastgoed tegen de meest optimale opbrengst, rekening houdend met de fiscale, juridische en financiële effecten die hierbij een rol kunnen spelen (directe verkoop of herontwikkeling).
  • Kostenbesparingen binnen het operationeel vastgoedmanagement en facilitymanagement.
  • Formuleren van een locatiestrategie en –keuze .
  • Het optimaliseren van exploitatie en beheer van het essentiële vastgoed door fiscale, financiële en juridische structurering en positionering.
  • Het verduurzamen van de vastgoedportefeuille door middel van Building & Portfolio Retrofit.
  • Business case ontwikkeling voor de toepassing van Het Nieuwe Werken.

Corporate Real Estate

Waarom Deloitte?

Deloitte zorgt dat uw bedrijf waarde maximaliseert door haar gehele vastgoedportefeuille - in bezit, gehuurd of geleased - optimaal in te zetten voor de onderneming. Door onze multidisciplinaire aanpak vanuit vastgoed strategisch, fiscaal en financieel (accountancy) perspectief kan optimalisatie van de vastgoedportefeuille bereikt worden.

Deloitte ondersteunt Corporate Real Estate (CRE) organisaties zowel in het bedrijfsleven als bij overheden (Public Real Estate) en semi-publieke organisaties zoals zorginstellingen en het onderwijs.

Lees meer over de onderdelen van Corporate Real Estate:
Locatiekeuze
Organisatieontwikkeling
Vastgoedstrategie
Duurzaam vastgoed

 

Contact

Bart Hoevers
Partner
+31 (0)88 288 19 88
bhoevers@deloitte.nl
LinkedIn Bart Hoevers

 

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.