This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Duurzaam vastgoed

De vastgoedportefeuille vormt een belangrijke bron van energieverbruik met potentieel grote kostenbesparingen. vastgoedeigenaren hebben strategische, organisatorische en financiële duurzaamheiddoelstellingen. De vraag is dan ook:

Hoe verbeter ik de energieprestatie van mijn vastgoed?

Door de expertise die Deloitte heeft op het gebied van duurzaam vastgoed en Energy Service Company’s kunnen wij helpen om efficiënt uw vastgoed te verduurzamen, om uw ambities en doelstellingen te behalen en om kosten te besparen. Deloitte helpt u met:

 • Duurzaamheidsstrategie
 • BREEAM Quickscan bestaande bouw
 • ESCo-begeleiding en advies

Duurzaamheidstrategie

Fundamenteel voor de verduurzaming van uw vastgoedportefeuille is een heldere duurzaamheidsstrategie. Deloitte helpt u bij de volgende onderdelen:

 • Formuleren van de duurzaamheidsstrategie voor de vastgoedportefeuille aansluitend op de beleidsdoelstellingen.
 • Opstellen van de financiële business case.
 • Opstellen van een concreet plan van aanpak om de doelstellingen te behalen.

BREEAM Quickscan bestaande bouw

De BREEAM Quickscan is een handige tool voor vastgoedeigenaren die geen uitgebreid certificeringproces willen doorlopen, maar wel behoefte hebben aan een indicatie van de duurzaamheidsprestatie van de huidige vastgoedportefeuille. De BREEAM Quickscan geeft u:

 • Inzicht in de duurzaamheidsprestatie van de vastgoedportefeuille.
 • Inventarisatie van concrete maatregelen om de portefeuille te verduurzamen.
 • Een basis voor de onderhandeling van duurzaamheidsaspecten in huurcontracten.

ESCo - begeleiding en advies

Voor het verduurzamen van bestaande gebouwen is het toepassen van een EnergiePrestatiecontract met een Energy Service Company (ESCo) aantrekkelijk. De ESCo financiert de investeringen, voert de energiebesparende maatregelen uit en draagt zorg voor onderhoud, hetgeen budgetneutraal wordt bereikt. Deloitte helpt u hierbij met:

 • Bepalen van de potentiële financiële en organisatorische meerwaarde voor uw portefeuille van de toepassing van een ESCo, door middel van de Building Retrofit Quickscan.
 • Selecteren van de juiste ESCo.
 • Opstellen en sluiten van het EnergiePrestatiecontract.

Onze advisering over duurzaam vastgoed is onderdeel van onze Corporate Real Estate adviestak. Hieronder vallen ook:
Locatiekeuze
Organisatieontwikkeling
Vastgoedstrategie

Contact

Bart Hoevers
Partner
+31 (0)88 288 19 88
bhoever@deloitte.nl
LinkedIn Bart Hoevers

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.