This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Strategie innovatie

Donkere wolken hangen boven vrijwel alle sectoren in de vastgoedmarkt. Nieuwe regelgeving, de duurzaamheidsagenda, oplopende kosten en lage rendementen, nieuwe perspectieven en een verandering van dynamiek. Door vernieuwing, lef te tonen en keuzes te maken kunnen deze hindernissen overwonnen worden. Clienten vragen hierbij vaak:  

Met welke strategie en welk bedrijfsmodel realiseer ik gezonde resultaten en groei?

Deloitte Real Estate heeft de ambitie om de performance van professionele vastgoedondernemingen en vastgoedgebruikers structureel te verbeteren. Wij begeleiden directies en management bij een gestructureerde en intensieve aanpak van de strategie van vastgoedondernemingen. Onderdelen hiervan zijn:

  • Creatie door inspiratie
  • Business landscape analyse
  • Business model innovatie
  • Strategieformulering
  • Business case
  • Organisatie- en besturingsmodel ontwerp

Creatie door inspiratie: inspiratiesessies

Kijken naar alternatieve sectoren. Megatrends in 2020 zien. In inspiratiesessies worden ontwikkelingen in bijvoorbeeld life sciences, technologie en macro-economie vertaald naar de ambities van de vastgoedonderneming.

Business landscape analyse

Geeft inzicht in de interne en externe business omgeving en de potentie van de onderneming. Helpt antwoord te geven op welke factoren moeten worden geschrapt, afgezwakt, versterkt en gecreëerd.

Business model innovatie

Ontwerpen van een bedrijfsmodel (out of the box) dat aansluit op toekomstige megatrends en analyse van het huidige business landschap.  

Strategieformulering

Kernachtig de ambitie, visie en strategische doelen formuleren. Positie in de (vastgoed)waardeketen kiezen. Duidelijk benoemen van het onderscheidend vermogen en de positionering.

Business case

Verantwoorden van strategische keuzes en investeringsbeslissingen (portefeuilles, projecten, nieuwe producten of markten, positionering, organisatiewijzigingen).

Organisatie- en besturingsmodel ontwerp

Inrichten van het ‘operating model’ die de gekozen strategie waarmaakt. Onderdelen zijn de topstructuur, de besturing en governance, processen, systemen en mensen.

Onze advisering over Strategie innovatie is onderdeel van onze bouw & projectontwikkeling adviestak.

Hieronder vallen ook:
Ketensamenwerking
PPS
DBFMO

 

Contact

Oscar van Opstal
Director
+31 (0)88 288 20 31
ovanpstal@deloitte.nl
LinkedIn Oscar van Opstal Twitter Oscar van Opstal

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.