This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Publiek-private samenwerking (PPS)

Bij gebiedsontwikkelingen zijn altijd diverse publieke en private partijen betrokken. Ieder heeft haar eigen belangen, posities, expertises en wensen. Veranderende marktomstandigheden maken het soms noodzakelijk om gemaakte afspraken opnieuw tegen het licht te houden en nieuwe coalities te sluiten. Dat wilt u doen met oog voor uw eigen belangen en de belangen van uw samenwerkingspartner. Een onafhankelijke partij kan dan van pas komen. Wij adviseren daarom vaak bij de vraag:

Hoe komen we tot heronderhandeling van afspraken in een PPS-gebiedsontwikkeling?

Het beantwoorden van deze vraag vergt uiteenlopende specialistische kennis. Strategie, organisatie, fiscaliteit, financiering, contractvorming, wet- en regelgeving en grond- en opstalexploitaties zijn allen van belang. Deloitte Real Estate heeft deze kennis in huis en spreekt de taal van commerciële ontwikkelaars, corporaties, provincies en gemeenten. Wij helpen u bij:

 • Onafhankelijke begeleiding
 • Mediation, arbitrage en procesmanagement
 • Specifieke kennis

Onafhankelijke begeleiding

Deloitte Real Estate heeft langjarige ervaring opgebouwd in het onafhankelijk begeleiden van publieke en private partijen bij gebiedsontwikkeling.

Mediation, arbitrage en procesmanagement

De specialisten van Deloitte Real Estate worden vaak gevraagd voor mediation, arbitrage en (onafhankelijk) procesmanagement om publiek-publieke, publiek-private en privaat-private samenwerkingsverbanden tot stand te brengen of geschillen te beslechten.

Specifieke kennis

Naast mediation beschikt Deloitte Real Estate over specifieke kennis. Onze professionals kunnen integraal maar ook afzonderlijk zorgdragen voor de bij project- en gebiedsontwikkeling benodigde producten als:

 • Business Cases
 • Coalitievorming, netwerkcreatie en partnerselectie
 • Grond- en opstalexploitaties
 • PPS- en samenwerkingsmodellen
 • Intentie- en samenwerkingsovereenkomsten
 • Marktconsultaties
 • Risicoanalyses en risicomanagement
 • Bedrijfsplannen
 • Wro-, WVG-, Grondexploitatiewet, EU-aanbestedings- en staatssteunadviezen

Onze advisering over PPS is onderdeel van onze bouw & projectontwikkeling adviestak. 

Hieronder vallen ook:
Ketensamenwerking
Strategie innovatie
DBFMO

Contact

Jurrien Veldhuizen
Partner
+31 (0)88 288 16 36
jveldhuizen@deloitte.nl
LinkedIn Jurrien Veldhuizen

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.