This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Bouw & Projectontwikkeling

Wat speelt er nu op het gebied van bouw en projectontwikkeling?

De kredietcrisis heeft, met wat vertraging, een enorme impact op bouwers en projectontwikkelaars. Het beperkte aanbod aan financiering, de onzekerheid op de woningmarkt en de structurele leegstand op de kantorenmarkt leiden tot afwaarderingen van grond- en projectenportefeuilles. Dalende prijzen maken het nóg belangrijker dan voorheen het maximale uit uw organisatie, uw projecten en uw samenwerkingsverbanden te halen.

Het Deloitte bouw en projectontwikkelingsteam helpt aannemers en projectontwikkelaars die worstelen met vragen als:

Waarom Deloitte?

Deloitte spreekt de taal van bouwers en ontwikkelaars. Een team van ruim 80 adviseurs richt zich volledig op de vastgoedmarkt. We weten wat u bezig houdt en zijn daardoor in staat snel tot de kern te komen. Complexe vraagstukken analyseren we vanuit meerdere invalshoeken. Wij leveren geen kant en klare oplossingen maar maatwerk, diepgang en toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. We kennen de markt, haar spelers en haar mensen (netwerk).

Door de samenwerking tussen onze specialisten levert Deloitte geïntegreerde oplossingen. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld bij begeleiding van een bedrijfsovername of een publiek-private samenwerking ook de optimale fiscale  structurering en het bewaken van fiscale verplichtingen voor u kunnen verzorgen. En dat levert u een beter resultaat op.

Herijken bedrijfsmodellen 

Veel bouwers en ontwikkelaars herijken hun bedrijfsmodel. Deloitte kan u (en ook uw klanten en samenwerkingspartners zoals corporaties, zorginstellingen en overheden) vanuit haar brede industriekennis begeleiden bij deze strategische herijking en de implementatie; van innovatietrajecten tot begeleiding van fusies en overnames.

Optimaliseren processen en beperken faalkosten 

Bent u zich er van bewust dat er bij de ontwikkeling, bouw en exploitatie van vastgoed tussen de 5 á 35% van de opdrachtwaarde aan faalkosten verloren gaan? En dat die kosten voor een deel vermijdbaar zijn? Deloitte begeleidt veel bouwers en hun ketenpartners om de samenwerking zo te stroomlijnen dat processen optimaal op elkaar worden afgestemd en dat partijen op een professionele wijze geholpen worden om de faalkosten meetbaar te reduceren.

Financiering en biedingsstrategie DBFMO 

Een succesvolle inschrijving voor een DBFMO-contract voor infrastructuur of utiliteitsbouw vergt een financiering op maat en een zorgvuldige biedingsstrategie. Deloitte Real Estate heeft de juiste expertise en ervaring en fungeert als sparringpartner.

Begeleiding bij PPS-gebiedsontwikkeling 

Gebiedsontwikkelingen zijn langjarige processen. PPS afspraken zijn vaak gemaakt toen de wereld er nog anders uit zag. Hoe komt u tot aanpassingen van deze afspraken met uw samenwerkingspartners? Hoe sluit u nieuwe coalities? Deloitte heeft langjarige ervaring opgebouwd in het onafhankelijk begeleiden van publieke en private partijen bij gebiedsontwikkeling. De specialisten van Deloitte worden vaak gevraagd voor mediation, arbitrage en (onafhankelijk) procesmanagement in gebiedsontwikkelingsprojecten.

Lees meer over de onderdelen van bouw en projectontwikkeling:

Ketensamenwerking
Publiek-private Samenwerking
Strategie innovatie
DBFMO

Contact

Jurrien Veldhuizen
Partner
+31 (0)88 288 16 36
jveldhuizen@deloitte.nl
LinkedIn Jurrien Veldhuizen

Lees ook

Overige dienstverlening

  • Organisatie ontwerp
  • Organisatie ontwikkeling
  • Change management
  • Lean Six Sigma
  • Kostenreductie
  • Doelmatigheid onderzoek
  • Benchmarking

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.