This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Wist u dat er tijdens het ontwikkel-, bouw- en onderhoudsproces tussen de 5 - 35% aan (faal) kosten verloren gaan? En dat die kosten voor een deel vermijdbaar zijn? Deloitte heeft de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van faalkosten en op basis daarvan een implementatie aanpak ontwikkeld die met veel succes is uitgerold bij corporaties, bouwondernemers en hun strategische partners.

Implementatieprogramma

Het ketensamenwerking implementatieprogramma heeft een strategische alsook organisatorische pijler die door hun onderlinge samenhang zorgen voor structureel betere prestaties op de dimensies Tijd, Geld en Kwaliteit dan traditioneel samenwerken.

  • De strategische pijler zorgt voor de verankering van de principes van ketensamenwerking in de strategie van de organisatie. Het richt zich op kennisontwikkeling bij het management team, het brengt in kaart hoe (keten) rijp de organisatie is en op welke onderdelen de organisatie zich nog moet ontwikkelen. Tevens maakt het helder wat de consequenties zijn op de aspecten strategie/beleid, organisatie en processen, mensen & cultuur, besturing en beheersing en IT. Ook helpen we de organisatie scherp te definiëren welke prestaties er op de dimensies tijd, geld en kwaliteit geleverd moeten worden om invulling te geven aan de doelstellingen van de organisatie
  • De organisatorische pijler, richt zich op leren, ervaren en doen. Hierbij is het belangrijk om de principes van ketensamenwerking toe te passen in nieuwbouw/onderhoud of renovatie projecten. Door het zorgvuldig samenstellen van het team, hen cyclisch te trainen en te coachen bij het zoeken naar verbetermogelijkheden, helpen wij hen om meetbaar betere prestaties te leveren.

Prestatiemonitoring/benchmarking

Om te kunnen vaststellen of verbeterde processen ook leiden tot meetbaar betere prestaties, heeft Deloitte de benchmark partner performance ontwikkeld die de geleverde prestaties van zowel nieuwbouw/onderhoud/renovatieprojecten meetbaar maakt op de dimensies Tijd, Geld en Kwaliteit. Zowel opdrachtgevers alsook bouwers kunnen van deze benchmark gebruik maken om vast te stellen hoe de prestaties zich ontwikkelen van projecten die traditioneel- en/of in ketensamenwerking zijn uitgevoerd.

Meer informatie?

Wij hebben een aantal specifieke producten ontwikkeld die te maken hebben met ketensamenwerking. Mocht u hier meer over willen weten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Hierbij doelen we op:

  • Het Supply Chain Maturity Model (SCEMM) – voor het vaststellen van de ketenrijpheid, de ambitie en veranderbereidheid van uw organisatie
  • Framework voor strategische partner selectie – voor het transparant selecteren van nieuwe ketenpartners
  • Het platform ketensamenwerking – voor directeuren die zich 4 maal per jaar willen laten bijspijkeren omtrent de wetenschap en/of praktijk van ketensamenwerking.

Onze advisering over ketensamenwerking is onderdeel van onze bouw & projectontwikkeling adviestak.

Hieronder vallen ook:
Publiek-private Samenwerking
Strategie innovatie
DBFMO

 

Contact

Marcel Noordhuis
Director
+31 (0)88 288 47 42
mnoordhuis@deloitte.nl
LinkedIn Marcel Noordhuis Twitter Marcel Noordhuis Blog Marcel Noordhuis

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.