This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Vastgoedmanagement

Professionalisering vastgoedmanagement: een nieuwe uitdaging

De huidige economische omstandigheden stellen hoge eisen aan overheidsorganisaties. Zij moeten kwalitatief goede diensten leveren aan kritische en zelfbewuste klanten tegen zo laag mogelijke kosten. Overheidsorganisaties beheren een forse vastgoedportefeuille die in het verleden niet altijd veel aandacht heeft gekregen. De nieuwe uitdagingen vragen om resultaatgerichte, effectieve en efficiënte vastgoedorganisaties die op basis van transparante processen werken aan het realiseren van uw doelstellingen. Ambitieuze organisaties toetsen periodiek hun output aan het beleid en de doelstellingen. Daarnaast groeit de belangstelling voor het vergelijken van de eigen prestaties met die van andere overeenkomstige organisaties. Daardoor neemt ook de behoefte toe om het functioneren van vastgoedorganisaties objectief te evalueren en van daaruit mogelijke verbeteringen te traceren.

De praktijk

Meer effectiviteit en efficiëntie in het vastgoedbeheer kunnen bijdragen aan het vrijmaken van middelen voor de primaire taken. Voor gemeenten betreft dit haar maatschappelijke taken, voor onderwijsinstellingen het verzorgen van educatie. Een geoptimaliseerde vastgoedportefeuille en goede en betrouwbare vastgoedmanagementinformatie zijn hierbij cruciaal.

Deloitte aanpak

Deloitte Real Estate Advisory adviseert zowel gemeenten als grote onderwijsinstellingen over vastgoedstrategie, vastgoedbeleid, vastgoedportefeuille en portefeuillemanagement, de inrichting van grond- en vastgoedbedrijven en de financieel-juridische implicaties.

Vraag een offerte aan

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.