This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Begeleiden aanbesteding/contractvorming

Gemeenten krijgen vaak de opdracht hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. Hierbij wil de gemeente zelf zoveel mogelijk worden ontzorgd. De vraag is dan ook:

Op welke wijze kan ik het beste aanbesteden?

Voor een gemeente heeft Deloitte als kwartiermaker, financieel- en juridisch adviseur de succesvolle aanbesteding van het eerste onderhouds- en energieprestatiecontract voor 9 gemeentelijke zwembaden begeleid. Die casus geeft een goed idee van wat wij bieden. Deloitte kan zorgen voor:

  • Marktconsultatie
  • Concurrentiegerichte dialoog
  • Onderhouds- en EnergiePrestatiecontract (OEPC)

Marktconsultatie

Alvorens concreet een aanbesteding te starten, is een marktconsultatie gewenst om de haalbaarheid te toetsen, de mogelijkheden van marktpartijen/Energy Service Companies (ESCo’s) af te tasten en de scope van de opdracht nader te bepalen.

Concurrentiegerichte dialoog

Deloitte adviseert vervolgens over de aanbestedingsstrategie, waarbij wij kiezen voor een concurrentiegerichte dialoog. Hierbij vervullen wij de navolgende rollen:

  • Vormgeven en voorzitten van het te doorlopen dialoogproces.
  • Zorgdragen voor de noodzakelijke aanbestedingsleidraden.
  • Opstellen van onderliggende financieel model (bonus/malus-systematiek e.d.).
  • Voeren gehele procesmanagement over de planning en projectadministratie.

Onderhouds- en EnergiePrestatiecontract (OEPC)

Ook zorgt Deloitte voor het opstellen van het Onderhouds- en EnergiePrestatiecontract waarin alle energiebesparingsafspraken tussen gemeente en de ESCo zijn vastgelegd. Ook het verzorgen van het gehele onderhoud kan onderdeel uitmaken van de gemaakte afspraken. Hierdoor bent u ten aanzien van het periodiek onderhoud van het vastgoed aanzienlijk ontzorgd.

Onze advisering over aanbestedingsbegeleiding is onderdeel van onze Overheid adviestak. Hieronder valt ook:
Mediation

 

Contact

Arnold de Boer
Senior Manager
+31 (0)88 288 15 43
adeboer@deloitte.nl
LinkedIn Arnold de Boer

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.