This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Grondbeleid, grondexploitatie en haalbaarheidsstudies

Strategisch inzetten van grondbeleid

Het grondbeleid is een afgeleide van het ruimtelijk beleid. Gedegen grondbeleid ondersteunt volkshuisvesting, economische ontwikkeling en de openbare ruimte (infrastructuur). Het gaat om veel geld en daarmee relatief grote risico’s.

De praktijk

Grondbeleid dat is afgestemd op de doelstellingen, wensen en marktomstandigheden vergemakkelijkt het haalbaar realiseren van maatschappelijke belangen. Relevante vragen voor overheden zijn:

  • Bestaat er helder beleid om ruimtelijke doelstellingen te bereiken?
  • Is er sprake van een goede governance: sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden?
  • Is er goed inzicht in het verloop van kosten, opbrengsten en plansaldo?

Deloitte aanpak

Deloitte Real Estate Advisory adviseert overheden over hun grondbeleid en daaraan gerelateerde producten. Denk hierbij aan het opstellen van businesscases, second opinion op grond- en vastgoedexploitaties en haalbaarheidsstudies. Daarnaast adviseert Deloitte over het implementeren van risicomanagement.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de meerwaarde van Deloitte Real Estate Advisory? Neem dan contact op met:

Grondbeleid & Risicomanagement
Frank ten Have, +31 (0)88 288 24 62, of Hakan Celik, +31 (0)88 288 37 34.

Grondexploitaties & Haalbaarheidsstudies
Debbie Bruinsma, +31 (0)88 288 23 28, of Geoffry Kneppers, +31 (0)88 288 22 16.

Vraag een offerte aan

Focus op

  • Handboek Grondbeleid
    Het handboek Gemeente Governance Grond(ig) beleid geeft een praktisch en inzichtelijk overzicht met concrete aanbevelingen, checklisten en formats om meer zicht en greep te krijgen op grondbeleid binnen de gemeenten.
  • Handboek Gemeente Governance
    Het handboek ‘Gemeente Governance – Handboek Verbonden partijen’ biedt verbetervoorstellen om als gemeente meer ‘in control’ te zijn van verbonden partijen en de relatie met deze partijen inzichtelijker te maken.

Contact

Frank ten Have
Partner
+31 (0)88 288 24 62 
ftenhave@deloitte.nl
LinkedIn Frank ten Have

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.