This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Gebiedsontwikkeling en PPS

Complexe vraagstukken van de toekomst

Nationale, regionale en lokale overheden zijn vaker betrokken bij (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen en nemen hiertoe vaak het initiatief. Veel ontwikkelingen zijn van invloed op gebiedsontwikkeling. Deloitte Real Estate Advisory is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wet- en regelgeving.

De praktijk

Het proces van gebiedsontwikkeling brengt de context, de inhoud, de actoren en middelen met elkaar in samenhang. Hierin zijn vele partijen betrokken. Het bereiken van overeenstemming tussen verschillende partijen is mede daardoor een langdurig en tijdrovend proces.

Deloitte aanpak

Deloitte Real Estate Advisory helpt verschillende overheden om hun rol en positie binnen gebiedsontwikkeling te bepalen en te optimaliseren. Wij geven publiek-private en publiek-publieke samenwerkingen vorm en begeleiden bij procesmanagement, zowel beleidsmatig, financieel, organisatorisch, juridisch als fiscaal. Denk hierbij aan:

  • haalbaarheidsverkenning/opzetten van PPS- en PPP-vormen
  • procesmanagement
  • (DBFM(O)
  • beleidsproducten en ruimtelijke visies
  • tendermanagement
  • aanbesteding
  • contractvorming
  • fiscale inrichting
  • risicomanagement

Vraag een offerte aan

Contact

Frank ten Have
Partner
Tel: +31 (0)88 288 24 62
Tel: +31 (0)88 288 07 22 (secr)

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.