This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Primair en voortgezet onderwijs

Brede scholen en schaalvergroting

In de onderwijssector is er een voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit, zowel op onderwijskundig als bestuurlijk niveau.

Zo speelt in het primair onderwijs onder meer:

  • de vernieuwing rond de Initiatiefrijke Scholen met een hoge mate van autonomie
  • het opzetten en uitbreiden van brede scholen
  • de overgang naar 'lumpsumfinanciering'

In het voorgezet onderwijs zien we:

  • indringende ontwikkelingen rond het studiehuis
  • steeds verdergaande schaalvergroting door onder meer fusies
  • aansluiting van onderwijsinstellingen bij beroepsgericht en vervolgonderwijs

Al deze factoren hebben grote consequenties voor het management van onderwijsinstellingen. Visie en doelstellingen moeten op elkaar afstemmen en de bijbehorende risico’s moeten in kaart worden gebracht en worden gecontroleerd. Deloitte is hiervoor de juiste partner.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Wim Hiddink
Partner
Tel: +31 (0)88 288 12 35

Sjoerd van der Smissen
Director
Tel: +31 (0)88 288 11 59
LinkedIn Sjoerd van der Smissen

Gerelateerde berichten

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.