This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Hoger onderwijs

Terugtredende overheid, toenemende concurrentie

De Nederlandse overheid geeft de hogere onderwijsinstellingen een toenemende handelingsvrijheid. Hierdoor worden HBO's en universiteiten voor hun inkomsten afhankelijker van de tweede en derde geldstroom.

Deze trend heeft belangrijke gevolgen voor de financieel-administratieve bestuursstructuur in het hoger onderwijs. Ook andere ontwikkelingen zijn hierop van invloed:

  • Toenemende concurrentie
  • Integratie van wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs
  • Invoering van het bachelor- / masterstelsel
  • Wijzigingen in de bekostigingssystematiek
  • Ingrijpende aanpassingen in de huisvesting

Om een vooraanstaande positie in te nemen op het gebied van onderwijs en onderzoek zijn bovendien uitstekende faciliteiten nodig. Goed ingerichte werkplekken, ICT-voorzieningen, maar ook een professionel en internationaal gericht personeelsbeleid zijn van essentieel belang.

Deloitte aanpak

Al deze factoren hebben consequenties voor het management van onderwijsinstellingen. Deloitte ondersteunt bij het op elkaar afstemmen van visie en doelstellingen en het in kaart brengen en controleren van de bijbehorende risico’s.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Contact

Wim Hiddink
Partner
Tel: +31 (0)88 288 12 35

Sjoerd van der Smissen
Director
Tel: +31 (0)88 288 11 59
LinkedIn Sjoerd van der Smissen

Gerelateerde berichten

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.