This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)

De noodzaak tot netwerken

ROC’s (Regionale Opleidingscentra) zijn een belangrijke spil in het blijvend opleiden van werkend Nederland. Intensieve samenwerking van ROC’s met aanpalende onderwijssectoren en arbeidsmarkt is hierbij van belang. ROC’s veranderen dan ook in netwerkgeoriënteerde organisaties.

Bij de onderwijsprogrammering en bedrijfsvoering krijgen de ROC’s steeds meer vrijheden. Dit biedt mogelijkheden voor innovatie in onderwijsproducten. Hierbij is interne en externe transparantie essentieel. Het biedt duidelijkheid in organisatie, naar onderwijsdeelnemers, externe partners en richting stakeholders.

Al deze factoren hebben grote consequenties voor het management van onderwijsinstellingen. Deloitte ondersteunt bij het afstemmen van visie en doelstellingen, brengt de bijbehorende risico’s met u in kaart en controleert deze. Zo heeft Deloitte, in opdracht van de BVE-Raad, een model voor de ‘Transparante Onderwijs Programmering’ ontwikkeld.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

 

Contact

Wim Hiddink
Partner
Tel: +31 (0)88 288 12 35

Sjoerd van der Smissen
Director
Tel: +31 (0)88 288 11 59
LinkedIn Sjoerd van der Smissen

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.