This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Benchmark Onderwijs 2012

6000 banen verdwenen in primair onderwijs: Financiële positie scholen verder achteruit

Benchmark Onderwijs 2012Uit analyse van de financiële resultaten over 2011 van scholen in het primair en voorgezet onderwijs in heel Nederland blijkt dat de bezuinigingen in het primair en voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren leidden in 2011 tot banenverlies in de sector. Na de negatieve resultaten over 2010 hebben met name scholen in het primair onderwijs fors ingegrepen in hun formatie. Desondanks leidt, net als vorig jaar, ruim de helft van de scholen verlies.

Belangrijkste bevindingen Benchmark Onderwijs 2012

 • Vooral in het primair onderwijs heeft er een forse reductie van personeel plaatsgevonden. Deze reductie gaat met 5% daling (6000 banen) in de formatie veel harder dan de daling van het aantal leerlingen (ongeveer 1%). Hierdoor is in een jaar tijd de verhouding tussen het aantal leraren en leerlingen gestegen van 12 naar bijna 12,5. 
 • In het voortgezet onderwijs bezuinigen scholen niet alleen op personeel, ook de materiele kosten inclusief huisvesting worden geraakt. Hiermee treedt, na jaren van stijging, een trendbreuk op.
 • Het aantal scholen in primair en voortgezet onderwijs dat verlies leidt is met ruim 55% ongeveer gelijk aan vorig jaar. De omvang van de verliezen neemt wel af. 
 • Ondanks de verbetering in resultaten is de vermogenspositie van scholen verslechterd. De verliezen over 2011 tasten de bufferfunctie verder aan. Het buffervermogen van scholen gaat al vanaf 2007 jaarlijks achteruit. 
 • Het aantal scholen dat door een slechte solvabiliteit (34%)of liquiditeit financieel in de gevarenzone zit, wijkt overigens nauwelijks af van vorig jaar en ook het aantal scholen met een hoog eigen vermogen blijft stabiel, ruim de helft.

Bekijk online het onderzoek Benchmark Onderwijs 2012

Verder praten?

Wilt u weten wat de resultaten uit de benchmark betekenen voor uw organisatie, of wilt u een rapport op maat, neem dan contact met ons op.

Contact

Sjirk Huizinga
Partner
Tel: +31 (0)88 288 11 33

Lees ook

 • ExternalURL
 • ExternalURL
  Persbericht: 6.000 banen verdwenen in primair onderwijs
  Financiële positie scholen verder achteruit

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.