This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Wabo/ Omgevingswet

Op 1 oktober 2010 trad de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking. Veel gemeenten beschikken over voorzieningen om via het Omgevingsloket Online de aanvragen te verwerken.

In het voorjaar 2012 verschijnt het voorontwerp van de Omgevingswet. Naar verwachting gaat het wetsvoorstel Omgevingswet eind 2012 naar de Tweede Kamer. Belangrijke thema's uit de wet zijn onder meer plannen en procedures op elkaar afstemmen, snellere en betere besluitvorming (advies Commissie Elverding), meer ruimte voor lokale bestuurders om keuzes te maken en doelmatig onderzoek.

Praktische handvatten voor implementatie

In de Deloitte-publicatie ‘De omgevingsvergunning, wat betekent die voor u?’ bieden wij handvatten voor de invoering van de omgevingsvergunning. De volgende belangrijke aandachtspunten voor de implementatie van de Wabo zijn hierin benoemd. Deze zijn waarschijnlijk ook van toepassing op de invoering van de Omgevingswet:

  • commitment in woord en daad op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau
  • projectplan met duidelijke doelstelling, afbakening en realistische planning
  • betrokkenheid en voldoende tijd van experts om input te leveren voor het proces- en IT-ontwerp, en het valideren en testen van deze ontwerpen
  • tijdige besluitvorming over (juridische) beslispunten
  • voldoende projectbudget, inclusief implementatie van processen en IT, communicatie- en opleidingsactiviteiten

Voorbeelden van de Deloitte aanpak

De afgelopen jaren heeft Deloitte verschillende gemeenten ondersteund bij de implementatie van de omgevingsvergunning, waaronder Rotterdam, Sittard-Geleen, Urk en Zoetermeer. Wij bieden ondersteuning op maat aan en kunnen gemeenten helpen met visievorming, procesontwerp, de ontwikkelding van een nieuwe ICT-architectuur en verandermanagement. Dat doen we door de omgevingsvergunning niet alleen te behandelen als wetgeving die tot procesaanpassingen leidt, maar ook als middel om de totale (digitale) gemeentelijke dienstverlening aan te pakken.

Deloitte, Wabo en de RUD-vorming

Sinds 2005 is Deloitte actief in projecten rondom de Wabo. De Wabo is meer dan een nieuwe vergunning. Het betekent voor de overheid ook procesontwerp, organisatieverandering, toepassing van slimme ICT en een verbetering van de dienstverlening. Dit veelzijdige karakter spreekt Deloitte aan en daarom is er een Deloitte Waboteam opgericht. In 2009 werd de package deal gesloten voor de vorming van regionale uitvoeringsdiensten. Ook hierin heeft ons team zich gespecialiseerd en reeds vele opdrachten uitgevoerd.

Vraag een offerte aan

Contact

Martin Eikenboom
Partner
Tel: +31 (0)6 53 86 03 95
Tel: +31 (0)88 288 18 86
LinkedIn Martin Eikenboom

Meer Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.