This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Samenwerkingsverbanden

Samenwerken: oplossing voor complexe uitdagingen lokale overheid

Dat er turbulente tijden zijn aangebroken voor Nederlandse gemeenten is een bekend fenomeen. Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat, naast de verlaging van het gemeentefonds en diverse andere kortingen, ook een aantal complexe taken wordt overgeheveld naar gemeenten. Dit heeft fundamentele invloed op de activiteiten en het functioneren van gemeenten.

Niets nieuws

Het fenomeen ‘meer met minder’ is niets nieuws. Al sinds de jaren 80 proberen gemeenten efficiënter te werken als gevolg van extra taken, groeiende werkdruk en minder inkomsten. Wel vloeit uit dit regeerakkoord voort dat gemeenten een nog grotere maatschappelijke rol krijgen. Bijvoorbeeld doordat de jeugdzorg, werkgelegenheidstaken en delen van de ABWZ bij de gemeente worden ondergebracht.

Strategische visie

Daarmee wordt het nog belangrijker dat gemeenten een strategische visie ontwikkelen. De centrale maatschappelijke functie van de gemeente, de relatie met partijen in haar omgeving en de ambities van de gemeente moeten hierin zijn verwoord. ’Meer met minder’ vereist slagvaardigheid op lange termijn, meer overzicht en slimmer organiseren. Met andere woorden: het regisseren van het eigen werk (de kerntaken van de gemeente), maar ook dat van anderen. Dat de regiefunctie van de gemeente nog altijd een centraal thema is, wordt geïllustreerd door een van de maatregelen in het nieuwe regeerakkoord: de integrale overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten. De verschillende centra voor jeugd en gezin gaan optreden als frontoffice voor alle jeugdzorg van de gemeenten. Dit betekent dat 418 Nederlandse gemeenten zich als krachtig regisseur moeten kunnen opstellen naar alle zorgaanbieders, terwijl ze met miljoenen worden gekort.

Duurzame samenwerkingsverbanden

In plaats van autonomie te koesteren of juist in een lappendeken van samenwerkingsverbanden verzeild te raken, is het nodig duurzame samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. De toename en complexiteit van de taken leiden immers tot meer schakels tussen verschillende taakvelden en partijen. De omslag van verticale sturing (hiërarchie) naar horizontale sturing (regisseur in een netwerk) is een uitdaging voor gemeenten. Bovendien is naast stroomlijning van de samenwerking, een flexibel en wendbaar apparaat nodig. Zoals Programma-Secretaris-generaal Roel Bekker het ooit mooi verwoordde: "Net zoals bij mensen slankheid en fitheid vaak hand in hand gaan, geldt dat ook voor organisaties. Overheden worden vaak ongemerkt te groot en te traag."

Publicatie ’Samenwerking in Beweging’

Recent is de publicatie ’Samenwerking in Beweging’ verschenen van Deloitte, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG en het Platform Shared Services. Deze publicatie maakt duidelijk hoe gemeenten duurzame samenwerkingsverbanden vormgeven. Zo heeft de gemeente Hoorn spelregels voor samenwerking opgesteld en wordt beschreven hoe de gemeente Emmen succesvol omgaat met de decentralisatie van jeugdzorg en welke afspraken de gemeente Zeewolde maakt met partners.

Contact

Martin Eikenboom
Partner
Tel: +31 (0)6 53 86 03 95
Tel: +31 (0)88 288 18 86
LinkedIn Martin Eikenboom

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.