This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Regionale uitvoeringsdienst

De voordelen van samenwerken

Omgevingsdienst regionale uitvoeringsdienstRegionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) worden opgericht om de kwaliteit van de uitvoering van de VROM-taken te verbeteren. Daarnaast levert het vormen van een RUD onder meer kostenreductie op. Uit eerste berekeningen van de kosten en baten van deze RUD’s blijkt dat aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk zijn. Daarnaast blijkt uit wereldwijd onderzoek van Deloitte naar shared services organisaties dat door samenwerking de kwaliteit van dienstverlening verbetert..

Kosten en baten van RUD’s, kwantitatief en kwalitatief

Om zicht te krijgen op de financiële gevolgen van het oprichten van regionale uitvoeringsdiensten heeft Deloitte Consulting in opdracht van het ministerie van VROM een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het oprichten van RUD’s aanzienlijke schaalvoordelen kan opleveren voor de deelnemende overheden. Het oprichten van een RUD heeft ook kwalitatieve aspecten, zoals weerstanden in de regio en bestuurlijke ambities. In de aanpak van Deloitte worden al deze aspecten meegenomen. (Zie ook ‘De Deloitte aanpak voor Regionale uitvoeringsdiensten’.)

Aan de slag in uw regio

Welke voordelen de RUD in uw regio oplevert, is afhankelijk van regiospecifieke gegevens over het aantal inrichtingen en bestaande samenwerkingsverbanden. Wij kunnen ook de consequenties van de kwaliteitscriteria voor uw regio in kaart brengen, haalbaarheidsonderzoeken voor u uitvoeren, u begeleiden bij het opstellen van uw bedrijfsplan en natuurlijk bij het uitvoeren van verkenningen naar ICT-oplossingen. Al deze stappen leiden uiteindelijk tot een RUD.
De kracht van Deloitte is dat wij op al deze gebieden ruime kennis en ervaring hebben en u daarmee een integrale aanpak kunnen bieden. Daarnaast bieden wij in onze rol als partner continuïteit en flexibiliteit. Van het opstellen van de business case, het ontwerpen van de organisatie- en besturingsstructuur, het modelleren van de vergunningverlenings-, toezicht en handhavingprocessen tot het realiseren of aanpassen van de ICT-infrastructuur, het verzorgen van opleidingen en communicatie.

Vraag een offerte aan

Focus op

  • De Deloitte aanpak voor Regionale uitvoeringsdiensten
    Deloitte beschikt over de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die relevant zijn voor de oprichting van een RUD. Lees meer over de Deloitte aanpak.
  • Referenties
    Lees meer over de referenties van Deloitte met betrekking tot de vorming van Regionale uitvoeringsdiensten
  • Achtergrond Regionale Uitvoeringsdienst
    Regionale Uitvoeringsdiensten zijn opgericht voor activiteiten op het gebied van toezicht, handhaving en voorbereiding van de vergunningverlening.

Contact

Martin Eikenboom
Partner
+31 (0)88 288 25 93
meikenboom@deloitte.nl
LinkedIn Martin Eikenboom

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.