This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Gemeenten en Provincies

Tussen marktvraag en publieke verantwoordelijkheid

De wereld van de lokale overheid blijft volop in beweging. Er zijn nog nooit zoveel ontwikkelingen geweest die de lokale overheid raken. Decentralisatie van overheidstaken zorgt steeds voor nieuwe uitdagingen. In tijden van economische tegenwind wordt de slagvaardigheid van de lokale overheid op de proef gesteld. Steeds vaker zoeken gemeenten naar vormen van samenwerking. De regierol van de gemeente bij het arbeidsmarktbeleid vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen.

Bent u er klaar voor? Wij helpen u graag verder en delen onze best practices met u!

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

 • Erfpacht als retro-innovatie
  Gemeenten zoeken instrumenten om gebiedsontwikkelingen vlot te trekken. Erfpacht is eeninstrument dat hier een rol bij kan spelen. Juist nu is erfpacht daarom interessant voor gemeenten. Erfpacht als retro-innovatie.
 • Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011
  In het Deloitte Handboek Jaarrekening Gemeenten 2011 worden de bepalingen voor het opstellen van de jaarrekening van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies besproken.
 • Handboek Grondbeleid: betere governance gemeentelijke grondbedrijven
  Grondbeleid gaat om kaders voor en uitvoering van ruimtelijke maatregelen. Doelstellingen moeten helder zijn alsook de wijze van sturing, beheersing van risico’s en verantwoording.
 • Regionale Uitvoeringsdienst
  Het oprichten van Regionale Uitvoeringsdiensten levert onder meer kostenreductie op en een verbetering van de kwaliteit.
 • Nieuwe werkkostenregeling
  Per 1 januari 2011 wordt de regelgeving rond vergoedingen aan medewerkers vervangen door de werkkostenregeling. Dit heeft grote gevolgen voor u als werkgever.

Contact

Patrick Jussen
Partner
Tel: +31 (0)88 288 09 52
Tel: +31 (0)88 288 46 58 (secr)
pjussen@deloitte.nl

Rob Dubbeldeman
Partner
Tel: +31 (0)88 288 10 22
Tel: +31 (0)88 288 01 96 (secr)
rdubbeldeman@deloitte.nl
LinkedIn Rob Dubbeldeman

Lees ook

Meer Evenementen en cursussen

 • Verbonden Partijen - 8 mei 2014 (geannuleerd)
 • SiSa (Single information Single audit) - 18 november 2014
 • Grondexploitatie - 13 november 2014
 • Stresstest Onderwijs voor Funderend Onderwijs - 13 mei en 1 juli 2014
 • Stresstest Lokaal Bestuur - 2 en 9 oktober, 11 december 2014

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.