This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Benchmark Minder Regels Meer Service

Snel en eenvoudig inzicht in de staat van dienstverlening aan burgers en bedrijven

Benchmark Minder Regels Meer Service 2012Vermindering regeldruk en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven staan hoog op de politieke agenda. Ongetwijfeld werkt ook uw gemeente aan het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de regeldruk. De omgeving is daarbij sterk in beweging. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en ICT.

Benchmark Minder Regels Meer Service geeft antwoord op vragen als:

  • Waar staat u op dit moment ten aanzien van uw regeldruk en uw dienstverlening?
  • Wat gaat er goed en waar kan het nog beter?
  • En waar staat uw gemeente ten opzichte van andere gemeenten?

Visie Dienstverlening 2020

Centraal in de Benchmark Minder Regels Meer Service staat de weg naar ‘Dienstverlening 2020’. Onder meer aan de hand van het visiedocument van de VNG over dienstverlening in 2020 ‘Dienstverlening draait om mensen’ zijn vragen opgesteld die u inzicht geven waar uw gemeente staat ten opzichte van de in het visiedocument van de VNG geschetste ‘stip op de horizon’. Daarnaast wordt uw gemeente ook vergeleken met andere gemeenten.

Vragenlijst Benchmark Minder Regels Meer Service

Doe mee met de Benchmark Minder Regels Meer Service. Stuur een mail naar DCharite@deloitte.nl.

 Meedoen met Benchmark Minder Regels Meer Service
De vragenlijst is zo opgezet dat deze door een medewerker die verantwoordelijk is voor de vermindering van regeldruk en verbetering dienstverlening geheel zelfstandig kan worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten en is gratis.

Rapportage met score van uw gemeente ten opzichte van visie Dienstverlening 2020

Nadat de vragen zijn ingevuld ontvangt u, indien gewenst, van ons binnen een maand een beknopte rapportage met de score van uw gemeente ten opzichte van de visie ‘Dienstverlening 2020’ inclusief aanbevelingen op welke wijze u deze score zou kunnen verbeteren.
Voorbeeld van de individuele rapportage.

Na afloop van de benchmarkronde worden de resultaten van de deelnemende gemeenten met elkaar vergeleken en samengevat in de eindrapportage met de benchmarkvergelijking. 
Voorbeeld van de eindrapportage met de benchmarkresultaten 2012.

Leerbijeenkomsten

In het najaar worden leerbijeenkomsten georganiseerd waarin de resultaten van alle gemeenten worden gepresenteerd en best practices worden uitgewisseld.

Deelname is kosteloos

Zowel voor de rapportage als ook deelname aan de leerkringen zijn geen kosten verbonden.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.