This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

AWBZ en gemeenten

Deloitte ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van een visie en strategie, het inrichten van de toegang tot de Wmo, het optimaliseren van het vervoer en het inrichten van managementinformatie.

Transitie AWBZ-Wmo gemeenten

De extramurale begeleiding wordt gedecentraliseerd naar gemeenten en vanuit de AWBZ naar de Wmo overgebracht. Een fikse transitie, die veel vraagt van uw gemeente:

  • het verzamelen van feiten en cijfers over clienten, aanbod en aanbieders
  • het ontwikkelen van een visie op het vraagstuk
  • het opstellen van een transitieplan en routekaart
  • het ontwikkelen van een dienstverleningsmodel
  • het inkopen van zorg
  • het organiseren van de toegang
  • het inrichten van wijkteams
  • het maken van samenwerkingsafspraken met de gemeenten in uw regio
  • het inrichten van de juiste managementinformatie

Deloitte beschikt over instrumenten die uw gemeente kunnen ondersteunen bij deze opgaven. Ons team heeft voor het Transitiebureau een handreiking over toegang tot de Wmo ontwikkeld. Hiermee kunnen wij uw gemeente adviseren over het inrichten van de toegang, eventueel in samenhang met de toegang tot de Participatiewet de jeugdzorg. Daarnaast beschikken wij over een bewezen methodiek om het vervoer te optimaliseren. Ook adviseren wij gemeenten over het visiedocument voor begeleiding, regionale samenwerking en het organiseren van de managementverantwoording van zorgaanbieders naar gemeenten.

Contact

Marly Kiewik
Manager
Tel: +31 (0)6 83 55 50 66
Tel: +31 (0)88 288 74 90
LinkedIn Marly Kiewik

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.