This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Nieuwsbrief Publieke Zaken

Met de nieuwsbrief Publieke Zaken informeren wij onze relaties over relevante ontwikkelingen binnen het lokaal bestuur. Deze uitgave vervangt het blad dat wij jarenlang samen met de FAMO hebben uitgegeven onder de naam Bestuursmiddelen.
In deze tweemaandelijkse nieuwsbrief passeren de volgende aandachtsgebieden:

Bedrijfsvoering: Personeel, Informatie en Automatisering, Organisatie, Financiën, Juridische Zaken en Fiscaliteiten

Beleid: Bestuur, Economie, Afval, Milieu en Water, Sociale Zekerheid, Zorg en Welzijn, Wonen en Ruimte, Openbare orde & veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Recreatie en Financiering en dekkingsmiddelen

Als u interesse heeft in een vrijblijvend abonnement, meld u dan hier aan voor de  nieuwsbrief Publieke Zaken.


Editie 18 - april 2011 

Editie 17 - december 2010

 

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.