This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Maakindustrie

Onze manufacturing industriegroep richt zich op praktische ondersteuning

Producenten staan vaak voor de uitdaging om de juiste balans te vinden op een drietal vlakken:

  • Verhogen omzet versus beperken kosten
  • Maatwerk versus standaardisering
  • Samenwerken versus concurreren

Niets nieuws onder de zon, dus. Of toch wel? Nieuw is de steeds toenemende mate van complexiteit waarbinnen strategieën moeten worden uitgezet, plannen geïmplementeerd en beslissingen genomen. Denk alleen al aan CO2-management, intellectuele eigendomsrechten, supply chain alignment voor vermindering van werkkapitaal en optimalisatie van fiscale voordelen. Deloitte kan u hierbij helpen.

Onze manufacturing industriegroep is erop gericht om onze klanten praktisch te ondersteunen. We ontwikkelen en voeren strategieën uit die mensen, processen en technologieën integreren en hierdoor concrete resultaten opleveren voor onze klanten.

De toegevoegde waarde voor onze klanten is gebaseerd op een 360° perspectief. Deloitte heeft zowel functionele als sectorspecifieke kennis, een zowel lokaal als wereldwijd bereik en een goed inzicht in de verhouding tussen idee en uitvoering.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

  • LifeTrack – waarde toevoegen aan Life Science start-ups
    Door meer ruimte te creëren voor kansrijke projecten en start-ups, zullen deze op termijn kunnen uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. In het herkennen en begeleiden van deze kansrijke projecten is nog veel te winnen. Lees meer

Contact

Cees Jorissen
Partner
+31 (0)88 288 25 93
cjorissen@deloitte.nl
LinkedIn Cees Jorissen

Lees ook

Dbrief webcasts

  • Manufacturing webcasts
    Schrijf u hier in voor Engelstalige webcasts over onderwerpen die betrekking hebben op de maakindustrie.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.