This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

I walk the line

Proven techniques for securing a step-change in operating performance


Bijlage(n) downloaden  
I Walk the Line publicatie

Zorg ervoor dat u regelmatig de werkvloer bezoekt. Een oplettende wandeling langs de productielijnen en door het magazijn geeft over het algemeen inzicht in hoe goed alles loopt en welke specifieke kwesties aandacht vereisen. Productie- en magazijnmedewerkers voelen zich ook meer op hun gemak om problemen te bespreken en ideeën voor verbetering te delen wanneer ze zich op “hun eigen” gebied bevinden.

Deloitte brengt een serie van 4 publicaties uit waarin diverse transformatie onderwerpen binnen de maakindustrie worden belicht van strategie tot de werkvloer. De eerste in deze serie gaat over hoe veranderingen in productieprocessen en performance kunnen worden doorgevoerd.

Pagina laatst gewijzigd op

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.