This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

A new era

Accelerating toward 2020 - an automotive industry transformed


Bijlage(n) downloaden  

Automotive industry richting 2020In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat de automotive industrie afgleed. Een steeds trager groeiende wereldeconomie, met tegelijkertijd een dalend consumentenvertrouwen, heeft gezorgd voor een historisch dieptepunt in autoverkopen in de meeste markten.

Maar deze teneur heeft een aantal opzienbarende ontwikkelingen in de industrie gemaskeerd. Kwaliteitsstandaarden en productiviteit zijn verhoogd zonder een daarbij horende prijsstijging. De auto’s van tegenwoordig zijn veiliger, zuiniger en ware technische hoogstandjes. Daarbij is de autowerkplaats veranderd van een donker, gevaarlijk en vies hok naar een gebied met hoogstaande kennis, geavanceerde technieken, dynamiek en innovatie.

Ondanks bovengenoemde punten heeft de druk van concurrentie en financiën geleid tot een hoog aantal faillissementen. Verhoging van de productiviteit heeft geleid tot verlies van banen. Zelfs met alle kortingen en staatssteun die worden aangeboden is de consument nog niet teruggekeerd in de showroom.

Hoe staat de automotive industrie ervoor als de wereld uit het gat van de recessie kruipt? In onderstaand rapport “A new era” geven onze experts in de automotive industrie een beeld van de structurele veranderingen in de markt, en belichten ze de trends bij consumenten, werknemers en in de technologie die de industrie gedurende het aankomend decennium zullen transformeren.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.