This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Life sciences

De evolutie van de sector vormgeven

Life sciences bedrijven bevinden zich in een periode van ongekende veranderingen. Gedreven door vergrijzing en demografische ontwikkelingen, ziektes, de opkomst van nieuwe technologieën, toegenomen overheidsregels en de afbrokkeling van de gezondheidszorg, zullen Life sciences bedrijven ingrijpende wijzigingen dienen door te voeren om zich in de toekomst staande te kunnen houden.

Deloitte adviseert Life sciences bedrijven, gebruikmakend van haar diepgaande kennis over bovengenoemde actuele kwesties, binnen de bedrijfstakken voor de farmacie, biotechnologie en medische apparatuur.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Focus op

 • LifeTrack – waarde toevoegen aan Life Science start-ups
  Door meer ruimte te creëren voor kansrijke projecten en start-ups, zullen deze op termijn kunnen uitgroeien tot succesvolle ondernemingen. In het herkennen en begeleiden van deze kansrijke projecten is nog veel te winnen. Lees meer
 • Approach to productive and innovative R&D
  Dit artikel ontvouwt de capaciteitsgerichte visie die Deloitte op R&D heeft en waardoor Life Sciences bedrijven de sterke punten en uitdagingen van elk onderdeel van hun R&D organisatie beter in kunnen schatten. Deze methodiek is opgezet om managers in staat te stellen R&D activiteiten af te stemmen op hun strategische zakelijke doelstellingen.
 • The future of the life sciences industries
  Terwijl Life Sciences bedrijven vele uitdagingen kennen, laten onderzoeksresultaten zien hoe de sector aan verandering onderhevig is in een tijd van verhoogd risico.
 • Executing and sustaining R&D strategy
  Dit artikel beschrijft hoe R&D organisaties strategieën efficiënter kunnen uitvoeren en laat zien hoe daarmee de kans toeneemt dat de verwachte, blijvende voordelen van deze strategieën worden gerealiseerd.

Contact

Bert Hanique
Partner
+31 (0)88 288 19 55
bhanique@deloitte.nl
LinkedIn Bart Hanique

Dbriefs Webcasts

 • Life sciences webcasts
  Schrijf u hier in voor Engelstalige webcasts over onderwerpen die betrekking hebben op de Life Sciences industrie.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.