This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

A capabilities-based approach to productive and innovative R&D

What will it take to win in today's life sciences industry?


Bijlage(n) downloaden  

Productive and innovative R&DR&D in de Life Sciences (LS) industrie, vooral op wereldwijde schaal, is moeilijk te managen. Voor veel bedrijven heeft de strijd tussen het onderhouden van een duurzame pijplijn en groei enerzijds en het beheersen van kosten anderzijds geleid tot gefragmenteerde, onhandelbare R&D organisaties en ontoereikende resultaten. LS bedrijven die R&D als een geïntegreerde set capaciteiten leren managen worden behendiger, efficiënter en kunnen beter innoveren in deze veranderende industrie. We hebben een capaciteitsgerichte visie op R&D ontwikkeld en een aantal bedrijven geholpen deze visie te implementeren waardoor zij de sterke punten en uitdagingen van elk onderdeel van hun R&D organisatie beter kunnen begrijpen. Deze methodiek is opgezet om managers in staat te stellen R&D activiteiten af te stemmen op hun strategische zakelijke doelstellingen.

  • Voldoet uw R&D netwerk aan uw pijplijnbehoeften?
  • Zijn uw wetenschappers gericht op de activiteiten die de hoogste prioriteit genieten in uw organisatie?
  • Vertalen de geïnvesteerde euro's in onderzoek zich naar een betere kwaliteit en geschikte productie?
  • Leiden uw investeringen in innovatie naar de verwachte voordelen? Zo niet, weet u waarom niet?

Dit artikel is erop gericht om u te helpen begrijpen hoe een capaciteitsgerichte visie op het managen van R&D deze kwesties kan oplossen en de productiviteit van uw ontdek- en ontwikkelprogramma's kan verbeteren.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.