This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Executing and sustaining R&D strategy


Bijlage(n) downloaden  

Executing and sustaining R&D strategyLife Sciences (LS) Research and Development (R&D) organisaties staan voor een aantal uitdagingen: dalende productiviteit, stijgende kosten, aanscherping van regel- en wetgeving. R&D organisaties reageren op deze uitdagingen met nieuwe strategieën, van verbeteringen in R&D processen tot het veranderen van operationele modellen. Hoewel veel van deze strategieën goed zijn, behalen ze vaak niet de verwachte voordelen. In de meeste gevallen ligt het probleem niet bij de strategie, maar bij de uitvoering ervan. Goede strategieën falen vaak doordat niet de juiste mensen de implementatie uitvoeren, of doordat de visie niet in de juiste acties worden vertaald, of doordat de organisatie infrastructuur de strategie niet ondersteunt. Gezien de duur van het R&D proces en andere druk uit de industrie kunnen Life Sciences organisaties het zich niet permitteren dat hun R&D strategieën worden vertraagd of maar deels worden geïmplementeerd door slechte uitvoering. Door vanaf het begin meer te focussen op een effectievere uitvoering kunnen R&D organisaties de kans van slagen van hun strategieën vergroten.

  • Snapt iedereen in uw organisatie uw R&D strategie en het doel van deze strategie?
  • Haalt u de verwachte voordelen uit uw R&D strategie? Zo niet, weet u  waarom niet?
  • Stelt uw operationeel model de uitvoering van uw R&D strategie in staat of verhindert hij deze juist?
  • Heeft u de juiste mensen op de juiste plekken met de juiste competenties om de R&D strategie uit te kunnen voeren?

Dit artikel toont hoe een betere planning en management van de uitvoering kan leiden tot een duurzame en succesvolle R&D strategie.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.