This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

The future of the life sciences industries

Transformation amid rising risk


Bijlage(n) downloaden  

The future of the life sciences industriesThe future of the life sciences industries: Transformation amid rising risk is een whitepaper van Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) dat ontwikkeld is in samenwerking met de Economist Intelligence Unit (EIU). De resultaten en visies uit dit rapport zijn afkomstig van een wereldwijde survey en individuele interviews uitgevoerd onder industrieleiders.

In 2008 voerden DTT en EIU professionals een werelwijde online survey uit onder 360 senior executives in de life sciences industrie. In de survey werden executives gevraagd te voorspellen wat het veranderingsniveau van hun organisaties zal zijn in de toekomst om groeiende risico's het hoofd te bieden en op welke gebieden de hoogste risicogroei kan worden verwacht. De survey onderzocht ook hoe bedrijven vakkundigheid op deze gebieden zullen vergroten en zullen omgaan met toenemende risico's en hoe ze verder interne en externe risico's zullen managen. Tegelijkertijd werden individuele interviews afgenomen met bestuursleden in de life sciences industrie.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.