This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Gezondheidszorg

Hogere kwaliteitsvraag, lagere budgetten

In de gezondheidszorg komt de lat steeds hoger te liggen. Meer transparantie, strengere kwaliteitseisen, nieuwe wet- en regelgeving, convenanten en budgetkortingen stimuleren instellingen te investeren in kwaliteit, efficiency en ondersteuning met moderne ICT. De discussie over spreiding en concentratie van medisch specialistische zorg genereert een golf van samenwerkingsinitiatieven. De fiscus ziet de zorgsector steeds meer als een ’gewone bedrijfstak’ en reduceert de toepassing van vrijstellingen. Daardoor is steeds meer fiscale expertise nodig binnen de gezondheidszorg.

Deloitte kan u bijstaan bij deze ontwikkelingen. Onze professionals stellen heldere diagnoses en komen met effectieve oplossingen op de volgende gebieden.

Point of View Gezondheidszorg

 

Download de Fact Special Zorg

Audit/Accountancy

 • Jaarrekeningcontrole, risk management, bijzondere verklaringen, AO/IC, administratieve ondersteuning, due diligence

Tax/Fiscale ondersteuning

 • BTW, loonbelasting, VPB, leges en lokale heffingen

Consulting

 • Strategie: samenwerking, operational excellence, procesoptimalisatie, Lean Six Sigma, begeleiding van veranderingsprocessen
 • ICT-gerelateerde dienstverlening: ICT-strategie, Programmamanagement, ERP en EPD selectie en implementatie
 • Analytics: portfolio analyses, DOT impact analyses, management reporting, planning en sturing

Financial Advisory Services

 • Corporate Finance & Transaction Services: (her)financiering, kredietaanvragen, aantrekken verschaffers van eigen en vreemd vermogen, advisering bij aan- en verkoop
 • Real Estate Advisory: vastgoedplanning, herontwikkeling, waardering

Deloitte richt zich op zowel 'care' als 'cure', intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg. Daarnaast zijn wij als geen ander in staat verbindingen te leggen met aangrenzende sectoren zoals lokaal bestuur, onderwijs, wonen en welzijn. Wij richten ons onder andere op:

 • academische, topklinische en algemene ziekenhuizen
 • ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • thuiszorg
 • geestelijke gezondheidszorginstellingen
 • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZBO’s, toezichthouders en agentschappen en zorgverzekeraars.

Deloitte Gezondheidszorg kent de volgende onderdelen:

Jeugdzorg
AWBZ
Benchmark Zorg

In het nieuws

 • Creëer prikkels voor bevolking om gezonder te gaan leven
  Lees het artikel van Adriaan Lieftinck in het FD
 • Decentralisatie goed voor belastingbetaler
  Lees het artikel van Karina Kuperus en 
Marijke Ploegman in het FD

Lees ook

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.