This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Tijdspad implementatie Basel III

Implementatie van Basel III akkoord

Kapitaaleisen

De nationale implementatie zal op 1 januari 2013 aanvangen. De wet- en regelgeving zal in de hiervoor liggende periode worden aangepast. Vanaf 1 januari 2013 zullen banken moeten voldoen aan de volgende minimum kapitaaleisen uitgedrukt in de risico gewogen activa van de bank: 3,5% aandelenkapitaal, 4,5% Tier-1 kapitaal en 8% totaal vermogen. Een transitieperiode is aanwezig tussen 1 januari 2013 tot en met 2019 om deze ratio’s geleidelijk te verhogen naar 4,5% aandelenkapitaal, 6% Tier-1 kapitaal en 8% totaal vermogen.

Ten aanzien van de conservation buffer kan worden gemeld dat deze geleidelijk zal worden ingevoerd van 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2019 tot een percentage van 2,5%. Hiermee zal een bank uiteindelijk 10,5% totaal vermogen moeten aanhouden uitgedrukt in de risico gewogen activa van de bank.
Nationale toezichthouders zullen verdere aftrekposten op het kapitaal van de bank betreffende bijvoorbeeld latente belastingvorderingen en investeringen in financiële instellingen geleidelijk invoeren van 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2018.

Leverage ratio

Ten aanzien van de invoering van de Leverage Ratio zal er vanaf 1 januari 2011 vanuit de toezichthouder worden gefocust op de ontwikkeling van templates om op een consistente manier de componenten van de Leverage Ratio te monitoren. In de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 zal er een parallel run periode zijn. In deze periode zal de ontwikkeling van de Leverage Ratio worden bijgehouden. De intentie is om vanaf 1 januari 2018 de Leverage Ratio te migreren in de Pillar 1 vereisten.

Liquidity ratio

Vanaf 2011 zal de Liquidity Coverage Ratio worden gemonitoord door zowel het Basel Committee als de toezichthouder met het doel om deze officieel te verplichten met ingang van 1 januari 2015. De Net Stable Funding Ratio zal per 1 januari 2018 worden ingevoerd als minimum standaard.

Contact

Eelco Schnezler
Director
+31 (0)88 288 52 20
eschnezler@deloitte.nl
LinkedIn Eelco Schnezler 

Relevante links

  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.