This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Deloitte en Basel III

Kennisplatform Basel III
Wij zijn in de markt prominent aanwezig middels seminars, webcasts en in-house trainingen om de ophanden zijnde wijzigingen in de wet- en regelgeving rondom kapitaal en liquiditeitsvereisten uit het Basel III inzichtelijk te maken voor haar gebruikers. Wij creëren op deze manier een kennisplatform inzake Basel III waar belangrijke onderwerpen in detail aan de orde komen.

Door een optimale samenwerking tussen onze accountants, risk management afdeling en compliance specialisten kunnen wij onze cliënten optimaal assisteren bij Basel III. Wij hebben een groep van specialisten die relevante kennis en ervaring heeft met de complexe regelgeving rondom Basel III.

Impactstudies Basel III en simulatietool Basel III
Op diverse deelgebieden vanuit Basel III kunnen wij impactstudies maken en ‘readiness’ scans uitvoeren die voor het management inzichtelijk maken wat de concrete en praktische implicaties zijn voor het huidige businessmodel. Deloitte heeft de Basel III simulatietool ontwikkeld waarmee de business impact op uw instelling inzichtelijk gemaakt kan worden. Het simuleren van de kapitaal en liquiditeitspositie van een bank voegt in dit kader zeer veel bruikbare input voor het tijdig nemen van beslissingen in het huidige businessmodel om uiteindelijk op 1 januari 2019 ‘compliant’ te zijn met de Basel III wetgeving. Mitigerende strategieën en ook marktkansen kunnen hiermee worden doorgerekend.

Vraag een Basel III impactstudie of de Basel III simulatietool aan.

Contact

Eelco Schnezler
Director
+31 (0)88 288 52 20
eschnezler@deloitte.nl
LinkedIn Eelco Schnezler 

Relevante links

  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.