This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties

Hier kunt u de gratis checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties aanvragen.

Aanvraagformulier checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties

Kies bij "Select topic" voor de optie bestelling boek/brochure en vermeld bij Comments "checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties".

Let op: met het versturen van het aanvraagformulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden die Deloitte stelt:

“Wij zullen van Deloitte de elektronische Checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties 2011 ontvangen. Wij kunnen deze Checklist gebruiken om te onderzoeken in hoeverre de presentatie en de toelichting in de jaarrekening over het boekjaar 2011 in overeenstemming zijn met art. 26 van het Bbsh, Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

In verband hiermee bevestigen wij het volgende:

Wij erkennen het auteursrecht van Deloitte op eerdergenoemde Checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties 2011, en wij zullen deze checklist op geen enkele wijze openbaar maken of verveelvoudigen. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het opmaken van onze jaarrekening en zullen Deloitte niet aansprakelijk houden voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de Checklist Jaarverslaggeving Woningcorporaties 2011

Lees meer over wonen en ruimte.

Pagina laatst gewijzigd op

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.