This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Risico's beperken

Welke risico's en aansprakelijkheden heb ik als ondernemer en hoe kan ik die beperken?

Ondernemen is niet zonder risico voor het persoonlijke vermogen van de ondernemer. Zelfs indien u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebt opgericht. Er is de mogelijke oprichtersaansprakelijkheid (indien faillissement binnen 3 jaar na oprichting vennootschap) of aansprakelijkheid ten gevolge van fouten in het bestuur (achterstallige sociale bijdragen, bedrijfsvoorheffing, btw, misbruik van vennootschapsgoederen,...).

Deloitte stelt specialisten ter beschikking die uw risico’s indijken:

 • Accountants helpen u bij het opstellen van uw financieel plan.
 • Zij waken ook over de correcte toepassing van de boekhoudwetgeving.
 • Fiscalisten adviseren u inzake btw, personen- en vennootschapsbelasting.
 • Juristen gidsen u door de vennootschapswetgeving.

Degelijk advies, gepaard met een verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid, stelt u in staat om met een gerust gemoed uw rol als bedrijfsleider te vervullen.

Meer Kmo-update

 • Actualiteiten, februari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Februari 2014 - Nr. 2
 • Actualiteiten, januari 2014
  Deloitte Fiduciaire newsletter - Januari 2014 - Nr. 1
 • Actualiteiten, december 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - December 2013 - Nr. 11
 • Dialoog, nummer 12
  Magazine voor kmo-bedrijfsleiders - winter 2013 - Nr. 12
 • Actualiteiten, november 2013
  Deloitte Fiduciaire newsletter - November 2013 - Nr. 10
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site