This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Kmo's nog steeds 40% minder waard dan voor crisis

We berekenen de waarde van de Belgische kmo aan de hand van volgende multiple:

 Waarde = (EBITDA x multiple) + netto kaspositie


Hierbij fluctueert de multiple in tijd en wordt deze door tal van economische parameters beïnvloed.

Hoewel de doorsnee kmo eind 2012 3% waarde herwonnen heeft ten opzichte van 2011, noteert deze nog steeds een gecumuleerd waardeverlies van 39% ten opzichte van 2007, het laatste jaar voor het losbarsten van den financieel-economische crisis.Bouw en industrie blijven waardeverlies opstapelen

Het voorbije jaar heeft zowel de dienstensector als de handel een stuk waardeverlies van de  vorige 3 jaar kunnen recupereren. Binnen de dienstensector heeft de helft van de kmo’s minstens 5% waarde herwonnen, binnen de handel zelfs 7%. De bouw en de industriële sector blijven echter waardeverlies opstapelen. Binnen de bouwsector ziet de helft van de ondernemingen haar waarde verder wegzakken tot minder dan 48% van voor de crisis. De waarde van de doorsnee industriële onderneming is zelfs gekrompen tot 44% van de pre-crisis waarde.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site