This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Sterkte Belgische kmo's blijft eigen financieringsgraad

De doorsnee Belgische kmo geniet van een ijzersterke reële solvabiliteit en heeft deze het voorbije jaar nog verder versterkt. We berekenen de reële solvabiliteit van de onderneming door het eigen vermogen te verruimen met het quasi eigen vermogen, met name door de achtergestelde leningen en rekeningen-courant van aandeelhouders, vennoten, bestuurders en zaakvoerders mee op te nemen in het “eigen vermogen”.  Veelal financieren familiale aandeelhouders hun onderneming immers in belangrijke mate met rekeningen-courant, wat evenzeer als risicokapitaal beschouwd moet worden.

Eind 2011 bedroeg de reële solvabiliteit van de doorsnee kmo 48,3%. Eind 2012 is deze verhouding verder gestegen tot 51,7%. Een kwart van de kmo’s financiert zich zelfs  voor 74,4% of meer met eigen middelen. Hiermee vormen de eigen aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders absoluut de belangrijkste vermogensverschaffers van onze Belgische kmo’s.


Afbouw bancair vermogen als financieringsbron

Hiertegenover staat dat het belang van bancair vermogen als financieringsbron met maar liefst 2,8% gedaald is tijdens het voorbije jaar. Daar waar de doorsnee kmo eind 2011 nog een beroep deed op 15,6 EUR per 100 EUR reëel eigen vermogen, is deze verhouding eind 2012 gedaald tot 12,8%. Vooral binnen de handel is de inzet van bancair vermogen sterk teruggeschroefd: van 16,8% eind 2011 tot 11,1% eind 2012.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site