This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Rendement doorsnee kmo voor tweede jaar op rij onder druk

Daar waar eind 2010 de helft van de bedrijven een operationeel rendement (lees: EBITDA op omzet) van 8,7% of beter noteerde, is dit eind 2012 gedaald tot 8,2%. Ook het netto financieel rendement is de voorbije 2 jaar systematisch gezakt van 8,1% eind 2010 tot 7,1% eind 2012.

De return on capital employed geeft de winstgevendheid voor de aandeelhouders en andere geldverschaffers (lees: banken en leasingmaatschappijen) weer. Het voorbije jaar heeft elke EUR geïnvesteerd in een Belgische kmo een bruto rendement van 5,8% opgeleverd. Ook dat impliceert een daling ten opzichte van 2010.


Enkel dienstensector weet rendement te verbeteren

Ook wat het rendement betreft, vaart de dienstensector tegen de stroom in, met een stijging van zowel het netto financieel rendement van 9,7% eind 2010 tot 9,9% eind 2012 en een forse toename van de return on capital employed van 7,1% eind 2010 tot 8,2% eind 2012.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site