This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Helft kmo's ziet omzet dalen in 2012

Na een positieve evolutie in 2010 en 2011, ziet eind 2012 quasi de helft van de ondernemingen opnieuw de omzet dalen. 7% van de kmo’s heeft het voorbije jaar wel een omzetgroei gerealiseerd, doch kleiner dan de gemiddelde inflatievoet van 2,16%. Bij deze groep ondernemingen kunnen we dan ook slechts over een nominale omzetgroei spreken.

Kleinere omzetgroei - groter omzetverlies

De helft van de bedrijven die de omzet zag slinken, noteert een omzetdaling van 9,1% of meer. Een kwart van deze groep ondernemingen zag de omzet zelfs minstens met 21% dalen. 

Daartegenover staat dat de helft van de groeibedrijven de omzet zag stijgen met maximaal 8,8%. Slechts een kwart van hen zag de verkopen toenemen met 17,7% of meer.

 


Enkel dienstensector beperkt schade

Alle sectoren hebben het voorbije jaar in de klappen gedeeld. Zo werd 57% van de bedrijven actief in de bouwsector met een omzetdaling geconfronteerd. Ook 54% van de  handelsvennootschappen en 53% van de industriële ondernemingen zag de omzet kelderen. Uitzondering op de regel is de dienstensector. Hier noteerde 52% van de ondernemingen een beperkte reële omzetgroei.


Familiale kmo’s harder getroffen

Daar waar 52% van de niet-familiale kmo de omzet zag groeien het voorbije jaar, werd maar liefst de helft van de familiale kmo’s met een omzetdaling geconfronteerd in dezelfde periode. Tegelijkertijd heeft 28% van de familiale kmo’s de tewerkstelling het voorbije jaar moeten afbouwen. Dit in tegenstelling tot de niet-familiale ondernemingen, waar 1 op de 4 kmo’s meer tewerkstelling heeft kunnen realiseren.


Omzet per FTE daalt, behalve in dienstensector

Binnen de dienstensector is het voorbije jaar niet alleen de omzet, maar ook de omzet per FTE voor het derde jaar op rij gestegen. Eind 2012 noteerde de doorsnee onderneming binnen de sector een omzet per FTE van 197.421 EUR. Dit impliceert een stijging van 4,5% ten opzichte van 2011.  

Zowel de bouwsector, de handel als de industrie zagen echter de omzet per FTE in 2012 echter opnieuw dalen, na een mooie stijging in 2011.


Omzet per FTE grootst in kleine bedrijven

De onderstaande grafiek hierna toont aan dat kleine ondernemingen, de hoogste omzet per FTE realiseren. De doorsnee onderneming die maximaal 10 personen tewerkstelt, noteerde eind 2012  281.212 EUR omzet per FTE. 

Dat is maar liefst 38,5% meer dan bij grote ondernemingen, die meer dan 50 personen in dienst hebben.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site