This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Fiscale impact: RSZ en vennootschapsbelasting samen goed voor 87% van de fiscale druk

De fiscale impact telt alle fiscale en parafiscale lasten samen en meet zo hoeveel een onderneming afdraagt aan de overheid. Het overheersende belang van de werkgeversbijdragen - goed voor 63,7% van de totale fiscale impact - springt onmiddellijk in het oog. Tweede belangrijkste component in rij is de vennootschapsbelasting, goed voor 23,5%. De diverse taksen groeperen onder meer de niet aftrekbare btw, de accijnzen, de verkeersbelasting, de diverse provinciale en gemeentelijke taksen en de milieuheffingen. Deze zijn samen goed voor 12,6 % van de totale fiscale impact. Het gewicht van deze diverse taksen mag dus niet onderschat worden.


1 op 2 kmo’s draagt meer dan 37% EBITDA af aan belastingen en RSZ

Per 100 EUR omzet die de doorsnee Belgische kmo realiseert, betaalt ze 5,8 EUR belastingen of RSZ. Maar liefst de helft van de bedrijven besteedt minimaal 37,6% van de operationele kaswinst of EBITDA aan fiscale en parafiscale lasten. Dit is een stijging met 2,6% op twee jaar tijd. Van de operationele winst of EBIT vloeit meer dan de helft – in concreto 51,4% - naar de overheden. Ten slotte toont de studie aan dat van de bruto boekhoudkundige winst ruim de helft (53,7%) afgedragen wordt aan de Staat.

(*) Na brutering met taksen opgenomen in de Fiscale impact

Fiscale impact bij kleine kmo’s gelijk aan helft loonmassa

Bij kleine ondernemingen die minder dan 10 personen tewerkstellen vloeit 52% van de operationele winst of EBIT naar de overheden. Bij deze categorie ondernemingen vertegenwoordigt de loonmassa 110% van de EBIT. Samengevat kunnen we dus stellen dat voor elke 2 EUR die deze groep ondernemingen aan brutolonen uitgeeft, ze quasi 1 EUR aan de overheid betaalt onder de vorm van belastingen of RSZ.

(*) Na eliminatie taksen opgenomen in de Fiscale impact

(**) Loonmassa, excl. patronale RSZ

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site