This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

De positioneringsroos

De positioneringsroos laat ons toe een individuele onderneming of een groep ondernemingen op basis van een aantal financiële ratio’s te positioneren ten opzichte van een groep van andere ondernemingen, de referentiegroep.

Klik op de figuur voor een grotere weergave.

Elk van de 9 assen op de roos stelt een kengetal voor. In het middelpunt van de roos positioneren we de zwakst scorende onderneming in de referentiegroep (percentiel 0). De best scorende onderneming in de referentiegroep (percentiel 100) positioneren we op de buitenste cirkel. Waar de andere cirkels de lijnen snijden, bevinden zich de kwartielen voor de referentiegroep. De kleinste cirkel binnenin staat voor percentiel 25 (Q1), de cirkel in het midden voor de mediaanonderneming of percentiel 50 (Q2) en de derde cirkel voor percentiel 75 (Q3).

Concreet: Indien u de waarde van een kengetal voor 100 ondernemingen berekent, sorteert u de waarden van klein (zwak) naar groot (sterk).

  • Q0 = de waarde van de slechts presterende onderneming (het hart van de roos)
  • Q1 = de waarde van de 25ste onderneming; er presteren dus nog 24 ondernemingen slechter
  • Q2 = de waarde van de 50ste onderneming (mediaanonderneming)
  • Q3 = de waarde van de 75ste onderneming; dit is de op 25 na beste onderneming
  • Q4 = de waarde van de best presterende onderneming (buitenste cirkel van de roos)

Bij de evaluatie van een groep ondernemingen kruisen we per as de scores (Q1, Q2, Q3, Q4) van de groep aan. Als we de punten van de verschillende assen met elkaar verbinden, bekomen we 4 veelhoeken die in één oogopslag de financiële toestand van de groep ondernemingen onthullen.

Bij de positionering van een individuele onderneming duiden we op elke as de waarde van de ratio van de onderneming in kwestie aan en bekomen we zo één veelhoek die de financiële situatie van de onderneming in kaart brengt.

Hoe groter de veelhoeken, hoe beter de individuele onderneming op de verschillende ratio’s scoort. Is de veelhoek mooi rond, dan wijst dit op een evenwichtige financiële structuur.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site