This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Automotive

KMO-bedrijfsleider & auto: 'nood aan transparantie en juiste informatie’

Meer dan vier jaar na het uitbreken van de financiële en industriële crisis is er van een economisch herstel nog steeds geen sprake. Volgens een recente studie van Voka – KvK Limburg ligt de welvaart in België per hoofd van de bevolking nog steeds 2% onder het niveau van 2007. Het is dus van het allergrootste belang dat de concurrentiekracht van de Belgische KMO-bedrijven zo snel mogelijk terug op peil komt.

De automobielsector, die toch als één van de belangrijkste motoren van onze economie dienst doet, werd de laatste jaren ook regelmatig geconfronteerd met een aantal feiten die een negatieve impact hebben gehad op de algemene verdere groei en ontwikkeling van deze sector. Denken we hierbij voornamelijk aan de algemene daling van de verkoop in België als gevolg van toenemende financiële onzekerheid en daaraan gekoppeld een steeds groter wordende groep van werklozen, de sluiting van enkele grote assemblagefabrieken (Ford Genk, Opel Antwerpen) en diverse toeleveringsbedrijven. Een steeds groter wordende druk op vlak van rendementsverwachtingen en winstoptimalisaties vanwege de aandeelhouders van diverse multinationals is hier niet vreemd aan.
Mogelijks tonen de vooruitzichten voor het jaar 2013 een beetje licht aan het einde van deze donkere (auto)tunnel en wordt er zelfs een klein herstel verwacht in de verkoop van wagens op de Belgische markt. De globale Belg bezit volgens de NBB over voldoende spaargelden om, van zodra er positieve signalen de markt worden ingestuurd, over te gaan tot de aankoop van nieuwe wagens. De markt van de bedrijfswagens zorgde tot op heden voor een stabiele vervangingsmarkt waarbij wel meer de aandacht wordt besteed aan de ‘groene’ fiscaliteit wat vaak resulteert in het ‘downsizen’ van het aanbod van bedrijfswagens aan de werknemers. Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde prijzen die aangerekend worden dalen en bijgevolg ook de winstmarges waarvan de autodealers moeten leven.
Helaas blijft voormelde positieve noot voor vele particulieren en voornamelijk KMO-bedrijfsleiders dode letter als blijkt dat de wetgever anno 2013 de auto verder als melkkoe blijft beschouwen. Recente wetgevende beslissingen (o.a. btw-behandeling van firmawagens) tonen dit nogmaals aan. Het is dan ook cruciaal dat KMO-bedrijfsleiders beslissingen kunnen nemen die gebaseerd zijn op transparantie en correctie informatie op maat van hun organisatie. Het is juist hier dat Deloitte Fiduciaire een vooraanstaande rol kan spelen: samen met de bedrijfsleider dienen we samen achter het stuur te gaan zitten om de koers van de onderneming mee te bepalen. Onze specifieke knowhow die we sinds diverse jaren intern hebben opgebouwd binnen de automobielsector dienen we dan ook naar onze klanten en prospecten uit te rollen en duidelijk kenbaar te maken.

Vele accountants werken reeds geruime tijd met de zelf ontwikkelde ‘car reporter’ waarbij het vrij éénvoudig is om op een overzichtelijke wijze alle autokosten van een onderneming in kaart te brengen met daaraan gekoppeld de fiscale implicaties (verworpen uitgaven, voordeel alle aard, …) hiervan. Ook op vlak van btw & de wagen is men momenteel bezig een specifieke VAT-scan te ontwikkelen om zodoende op een snelle manier duidelijkheid te verkrijgen in de specifieke btw-behandeling van diverse autokosten binnen de KMO’s. Recente vraagstukken rond facturen voor meerwerken en het retentierecht van de garagehouder zijn reeds door onze mensen commercial law in kaart gebracht en besproken met onze klanten. Verder kunnen wij als Deloitte Fiduciaire vanuit ons social law team een belangrijke rol spelen in diverse scenario’s bij de opzet van mogelijke structuren voor de verloning van key-medewerkers.

De automobielwereld is als gevolg van de gewijzigde financiële en economische situatie, volop in beweging waarbij de KMO-bedrijfsleiders tevens constant worden geconfronteerd met steeds wijzigende regelgevingen. Het is juist hier dat wij als Deloitte Fiduciaire duidelijk onze meerwaarde moeten tonen door als een multi-disciplinair team naar de automarkt toe te gaan en in te spelen op de plaatselijke noden. De KMO-bedrijfsleider is namelijk op zoek naar een duidelijke transparantie en juiste informatie zodat hij, samen met ons, de juiste beslissingen kan nemen om zijn uitgestippelde toekomststrategie te bereiken en zijn opgebouwd patrimonium veilig kan stellen naar de toekomst toe!

Deloitte Fiduciaire: ‘drive to auto-market!’

Contact

Hans Ivens

hivens@deloitte.com

+ 32 3 800 89 28

 

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site