This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Internetbusiness: business as usual?

Auteur: Sam Maes, Business Control & IT

Heeft de beslissing om uw producten online te verkopen een invloed op de dagelijkse werking van uw onderneming? In eerste instantie lijkt het enkel een nieuw verkoopkanaal waarvoor een aparte marketingcampagne nodig is. Ervaring toont echter dat internetverkoop een grote impact heeft op de huidige werking van de onderneming.

Van strategie naar e-strategie

Vooraleer u op het virtuele netwerk te begeven moet de huidige strategie van de onderneming worden aangepast aan deze nieuwe markt. Hebben online verkochte producten een hogere kostprijs, of juist een lagere? Wenst u dezelfde prijszetting te hanteren? Biedt u de producten onder hetzelfde merk aan, of is er een duidelijk verschil in kwaliteit en service? …

Met andere woorden: Welke “E-Value” brengt u aan de man? Hoe verhoudt dit zich tot het huidige productaanbod?

E-business implementatie

Surfers zijn uiterst kritisch en hebben hoge verwachtingen door hun ervaring met soortgelijke webshops. Om nieuwe klanten aan te trekken is het dus uiterst belangrijk om aan deze verwachtingen te voldoen. Een constante, correcte en snelle service zijn essentieel. Dit is enkel mogelijk indien uw processen en achterliggende organisatie volledig afgestemd zijn op het internetkanaal. Denk maar aan up-to-date informatie over beschikbaarheid, prijzen, klantgegevens, leveringstermijnen… .

U kan het internet ook gebruiken om klanten en leveranciers rechtstreeks toegang te geven tot uw interne systemen. Dit heeft meerdere voordelen: bestellingen kunnen sneller geplaatst worden, verhoging van de flexibiliteit, productiviteit en een verminderde kans op fouten.

Hoe groter de interactie met externen, des te groter de impact op uw interne organisatie en systemen. Een doorgedreven procesanalyse en een doorlichting van de IT-architectuur zijn noodzakelijk alvorens een e-business te implementeren.

Uw klant beter leren kennen d.m.v. de digitale wereld

Het opstarten van een onlineverkoopkanaal heeft een grote impact op uw organisatie en processen. Bij een succesvolle integratie met de traditionele verkoopkanalen biedt het echter een strategisch voordeel. U kan heel wat informatie over het koopgedrag van uw klanten inwinnen door de webstatistieken te analyseren.

Hoeveel bezoekers melden zich aan, welke producten worden vaak opgezocht maar weinig verkocht, welke producten worden overwogen maar niet verkocht, wat zijn de reacties op marketingcampagnes, wat vertellen klanten over uw product door het gebruik van social media enz. . Om deze informatie te pakken te krijgen in de “analoge” wereld hebt u meestal nood aan marktonderzoeken, focusgroups, een uitgebreid CRM-systeem en andere zaken die niet onmiddellijk in het bereik liggen van elke kmo. In de digitale wereld is deze informatie toegevoegde waarde bovenop het extra verkoopskanaal.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site