This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Actualiteiten, februari 2014

Fiduciaire Actualiteiten - nr. 2


DOWNLOAD  

Het nummer van februari , uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Owner buy out: de oplossing voor uw overnamevraagstuk

Owner buy outs (OBO) kennen een toenemende populariteit als transactiestructuur bij overnames van familiale ondernemingen. Hierbij kiezen koper en verkoper ervoor om samen een holding op te richten om de overname van de onderneming uit te voeren. De holding financiert de overname via de gelden vanuit kapitaal, bankfinanciering en mogelijk achtergestelde leningen die worden voorzien door de verkoper, ook een vendor loan genoemd.

Een aantal speciale gevallen omtrent afschrijvingen:

 • Afbraak van een gebouw
 • Bijkomende aankoopkosten
 • Degressieve afschrijving op vaste activa waarvan het gebruik is afgestaan aan derden
 • Activa in aanbouw
 • Afschrijvingen op immateriële vaste activa
 • Kunstwerken en antiek
 • Afschrijving niet prorateren in verkort boekjaar?
 • Afschrijving van vruchtgebruik
 • Inhalen van afschrijvingstekorten
 • Terugneming van afschrijvingen

In het kort:

 • 80 % vrijstelling doorstorting BV voor onderzoekers: nieuwe aanmeldingsprocedure
 • Kmo-financiering: een beperking van de wederbeleggingsvergoeding?
 • Forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in België
 • Forfaitaire vergoeding voor telewerk

Vraag en antwoord:

 • Wat met de facturatie van voorschotten vanaf 2014?

Cijferbijlage februari 2014.Gepubliceerd op 21/01/2014.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site