This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Actualiteiten, februari 2012

Fiduciaire Actualiteiten - nr. 2


DOWNLOAD  

Het nummer van februari, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

”Mijn kind, schoon kind” - De hete adem van de koude kant?

Het familiale karakter van heel wat ondernemingen is typisch voor de wereld van de Belgische kmo’s. Traditioneel wordt een bedrijf door de ouders overgedragen aan de kinderen. Schoonkinderen passen soms minder of helemaal niet in het plaatje.

Fiscale implicaties van de online verkoop van goederen en diensten

In een tijdperk waarin er meer en meer via internet wordt verkocht en waarin de consument steeds meer vertrouwen krijgt in het online ‘shoppen”, loont het de moeite om even stil te staan bij de mogelijke risico’s van internetverkoop op het vlak van de directe belastingen.

In het kort

  • De nieuwe belasting op inverkeesstelling (BIV) in Vlaanderen gaat in op 1 maart 2012
  • Btw-kwartaalaangevers: verlaging IC-drempelbedrag tot 50.000 EUR vanaf 1 januari 2012
  • De ‘geheime commissielonen’-aanslag zit momenteel in een overgangsfase

Vraag en antwoord

  • Hoe is de nieuwe regeling inzake tijdskrediet vanaf 1 januari 2012?

Private Governance

  • Schulden aangegaan door de overledene ten voordele van zijn erfgenamen

Cijferbijlage februari 2012

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site