This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Actualiteiten, december 2013

Fiduciaire Actualiteiten - nr. 11


DOWNLOAD  

Het nummer van decemer, uitgegeven door Deloitte Fiduciaire, bevat volgende artikels:

Goed beheer van privaat vermogen wordt steeds belangrijker

De overheden belasten hun burgers en ondernemingen steeds meer. Velen leven in onzekerheid over de opgebouwde pensioenrechten, fiscale gevolgen van een herstructurering, belastbaarheid bij overdracht van aandelen, enz…. De monitoring van uw privaat vermogen wordt alsmaar belangrijker. Hierbij onderscheiden we privaat en ondernemingsvermogen. Dit laatste bestaat uit de bezittingen, goodwill en schulden van de vennootschap. Privaat vermogen zijn de bezittingen en schulden van een familie, waartoe ook de aandelen van de vennootschap behoren.

Voordelen alle aard: het bos door de bomen

De voorbije jaren werden zowel voor de inkomstenbelastingen als btw ingrijpende wijzigingen doorgevoerd op het vlak van voordelen alle aard als gevolg van de ‘gratis’ terbeschikkingstelling van bedrijfsmiddelen aan werknemers of bedrijfsleiders. Bovendien werd de berekening inzake btw losgekoppeld van deze inzake inkomstenbelastingen, waardoor er een kluwen van berekeningsmethodes en overgangsregelingen is.

In het kort:

  • Ingebrekestelling doet de verjaring van uw schuldvordering stuiten
  • Fiscus viseert de bedrijfsvoorheffing op bedrijfsleidersbezoldigingen
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden ook voor andere sectoren 
  • Toepassingsgebied van de werfmelding uitgebreid

Vraag en antwoord:

  • Bent u op de hoogte van de nieuwe boeteregeling inzake inkomstenbelastingen?!

Gepubliceerd op 04/01/2014.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site